Krist je put u pobjedu

16. 08. 2012.

„Odstupi, sotono, jer je pisano.“ (Matej 4,10)

Sotona je doživio poraz u prvoj kušnji. On je zatim odveo Krista na vrh Hrama u Jeruzalemu i zatražio od Njega da potvrdi svoj položaj Božjega Sina time što će se baciti s te vrtoglave visine. Kušač je rekao: „Ako si zaista Sin Božji, baci se dolje, jer je pisano: ’Naredit će svojim anđelima za tebe da te nose na rukama, da ne bi gdje nogom udario o kamen.’“ (Matej 4,6) Međutim, kada bi to učinio, Krist bi drsko izazivao Boga i zato nije poslušao. „Isus mu reče: Također je pisano: ’Ne kušaj Gospodara, Boga svojega!’“ (Matej 4,7) Kušač je ponovno ostao bez riječi. Krist je bio pobjednik.

Drsko izazivanje Boga opća je kušnja i kada nas Sotona kuša na taj način, skoro uvijek postiže pobjedu. Oni koji tvrde da su uključeni u bitku protiv zla, često se bez razmišljanja zalijeću u kušnju iz koje ih samo čudo može izvući. Božja dragocjena obećanja nisu nam dana da nas učvrste u drskom ponašanju ili da nam pruže sigurnost kada nepotrebno srljamo u opasnost. Gospodin zahtijeva od nas da se ponizno oslanjamo na Njegovo vodstvo. „Čovjek koji hodi ne može upravljati korake svoje!“ (Jeremija 10,23) U Bogu je naše blagostanje i naš život. … „Prepusti Jahvi putove svoje, u njega se uzdaj, i on će sve voditi.“ (Psalam 37,5) Kao Božja djeca, trebamo izgraditi dosljedan kršćanski karakter.

Dok se moliš … da te Bog ne uvede u napast, imaj na umu da tvoj posao nije završen molitvom. Koliko najviše možeš, sam moraš uslišati svoju molitvu odupirući se kušnji. Traži od Isusa da učini za tebe ono što ti sam ne možeš. S Božjom riječju kao svojim vodičem i Isusom kao svojim Učiteljem, ne moramo ostati neznalice što se tiče Božjih zahtjeva ili Sotoninih lukavstava.

„Ponovno ga odvede đavao na goru vrlo visoku te mu pokaza sva kraljevstva ovoga svijeta i njihovu raskoš, pa mu reče: ’Sve ću ti ovo dati ako padneš ničice te mi se pokloniš.’“ (Matej 4,8.9) Kristova božanska narav tada je zasjala kroz Njegovu ljudsku narav. „Odstupi, sotono, jer je pisano: ’Gospodaru, Bogu svojemu, klanjaj se i njemu jedinom služi!’“ Sotona više nije pustio novu kušnju. On je otišao iz Kristove blizine kao poraženi neprijatelj.  (Youth’s Instructor, 21. prosinca 1899.)

Leave a Comment