Jutarnji stih

Krist naš božanski Otkupitelj

“Neka bude hvaljen Bog, Otac našega Gospodina Isusa Krista, koji nas po svome velikom milosrđu uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih ponovo rodi za živu nadu, za neprolaznu, neokaljanu, neuvelu baštinu koja vam stoji sačuvana u nebesima.” (1. Petrova 1,3.4)
“Budući da u njemu stanuje stvarno sva punina Božanstva.” (Kološanima 2,9) Ljudi moraju razumjeti da je Božanstvo patilo i tonulo pod teretom agonije na Golgoti. Ipak je Isus Krist, koga je Bog dao kao otkup za svijet, kupio Crkvu svojom vlastitom krvlju. Nebesko Veličanstvo moralo je patiti od ruke vjerskih fanatika koji su tvrdili da su najprosvjetljeniji ljudi na licu zemlje. Ljudi koje je Bog stvorio i koji su u svakom trenutku života ovisili o Njemu, koji su tvrdili da su Abrahamova djeca, bili su sredstvo za pokazivanje Sotoninog gnjeva prema nevinom Sinu vječnoga Boga. Dok je Krist nosio tešku krivnju zbog našeg prestupanja Zakona, dok je bio opterećen našim grijesima i preuzeo naše patnje, bio je ismijavan … od strane svećenika i vladara. … Upravo na tom mjestu (na križu) susrele su se milost i istina, pravednost i mir su se zagrlili. Ovo je istina koju svi moramo razumjeti. Ovo je širina, dubina i visina koja nadmašuje svako računanje. … Kristov karakter je neograničeno savršen. Riječ Ga objavljuje. On je uzdignut i predstavljen kao Onaj koji je dao svoj život da bi svijet živio. … Krist je dao svoj vlastiti život da bi svi nevjerni i neposlušni mogli shvatiti istinu o obećanju koje je dano u prvom poglavlju Evanđelja po Ivanu: “A svima koji ga primiše dade vlast da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime.” (Ivan 1,12) Govorite to iznova i iznova. Mi možemo postati Božji sinovi, članovi kraljevske obitelji, djeca nebeskog Kralja. Svi koji prihvaćaju Isusa Krista i čvrsto ostanu u prvoj ljubavi do samog kraja, bit će Božji baštinici i dijelit će baštinu s Kristom koja je “neraspadljiva, neokaljana i neuvela.” (Manuscript Release 153, 1893.)


Komentiraj