Jutarnji stih

Krist posreduje za nas

““Glavno je u ovom izlaganju: imamo takva velikog svećenika koji sjede s desne strane prijestolja Veličanstva na nebesima, službenika Svetišta i pravog Šatora, onoga koji podiže Gospodin, a ne čovjek.”“ (Hebrejima 8,1.2)

Prirodne oči nikada ne mogu zapaziti Kristovu milinu i ljepotu. Unutarnje prosvjetljenje Svetoga Duha otkriva duši njezino istinsko beznadno stanje bez milosti i oprosta Nositelja grijeha, a samo Kristova svedovoljnost može omogućiti čovjeku raspoznavanje Njegove beskrajne milosti, neizmjerne ljubavi, dobronamjernosti i slave.
Nitko nikada nije došao na naš svijet s takvim zadatkom milosti, beskonačne samilosti i neizrecive ljubavi kao naš Spasitelj i prema nikom se nikada nije tako postupalo od ruku palog čovjeka. ““Ne znate li da ne pripadate sami sebi jer ste kupljeni?”“ (vidi 1. Korinćanima 6,19.20) Mi smo Kristovi stvaranjem i Njegovi smo otkupljenjem. On je jedino bezgrešno Biće koje je podnijelo patnje, sramno poniženje i odbacivanje u naše ime. …
Kako bi se onda oni koji su postali novo stvorenje u Kristu Isusu, spašeni Njegovim zaslugama, trebali vladati pred cijelim svemirom? Da li da se žale? Da optužuju jedni druge? Zar krotki i blagi duh ne bi bio prikladniji? ““Učite od mene”“, rekao je veliki Učitelj, ““jer sam krotka i ponizna srca. Tako ćete naći pokoj svojim dušama. Jer jaram je moj sladak, a moje breme lako.”“ (Matej 11,29.30) Hoćemo li otkrivati ovakav duh u svojem karakteru? Hoćemo li nositi Njegov jaram i podići Njegov teret? …
Kad bi svi mogli vidjeti Krista pred prijestoljem kako očekuje njihove molitve, kako ih čeka da Mu predaju svoju volju, prekinu svoju pobunu i vrate se svojoj vjernosti Bogu, u dubokom pokajanju umolili bi Oca da im oprosti prijestup Njegovog Zakona i oprosti im zbog utjecaja koji su pokazali navodeći druge da zanemaruju Gospodnji zakon. Neprijateljske vojske odnosile su pobjede zbog njihovog odgađanja. Hoće li i dalje ostati pod osudom Zakona? Ili će stati na Kristovu stranu i svojim utjecajem pomoći palom, buntovnom rodu pomoću vlastitog eksperimentalnog znanja? Hoće li sada postati suradnici Isusa Krista, koji osobno posreduje i moli se za njih pred Ocem? Anđeli zadržavaju razorne vjetrove jer se veoma zanimaju za ove pobunjene sinove i žele im pomoći da se vrate u okrilje sigurnosti i mira, da konačno mogu biti pobjednici i spašeni, vječno spašeni s Božjom obitelji na Nebu. (MS 29, 21. svibnja 1900.)


Komentiraj