Jutarnji stih

Krist u domu

“Treći dan poslije toga bijaše svadba u Kani Galilejskoj, a bila je ondje i majka Isusova. Na svadbu bijaše pozvan i Isus zajedno sa svojim učenicima.” (Ivan 2,1.2)
Na svadbenoj gozbi On [Krist] poželio je izraziti naklonost i odobravanje prisutnima. Krist nije došao na ovaj svijet da bi zabranio brak ili pokvario ili uništio odnos i utjecaj koji postoji u krugu obitelji. On je došao da obnovi, uzdigne, pročisti i oplemeni svaki dotok čiste ljubavi kako bi obitelj na Zemlji mogla postati simbol one obitelji na Nebu. … Majke su pod brižnom njegom nebeskih anđela. S koliko zanimanja Gospodin Isus kuca na vrata obitelji u kojima ima male djece koju treba poučiti i odgojiti! Koliko nježno On bdije nad majčinim nastojanjima i koliku tugu osjeća kada vidi da su djeca zanemarena. … U domu se oblikuje karakter; ljudska bića se oblikuju i formiraju tako da postanu blagoslov ili prokletstvo. Gospodin je povjerio majci mlađe članove obitelji budući da oni na svijet dolaze slabi i bespomoćni. Neograničena mudrost i ljubav ne dodjeljuje ovu osjetljivu zadaću, čije se posljedice protežu do vječnosti, očevima koji su opterećeni poslovnim planovima i brigama. Ženino srce puno je strpljenja i ljubavi ako je predala svoje srce Bogu. Ona mora surađivati s Bogom i svojim mužem tijekom oblikovanja dragocjenih duša koje su joj povjerene da bi, kad odrastu, postale slične Kristu Isusu. Oslanjajući se na Božju milost, i otac bi trebao snositi svetu odgovornost koja leži na njemu kao mužu, a to je briga o kući. Tijekom djetinjstva, kada se karakter može oblikovati, Bog želi da se najjače utisnu pojmovi o dobru. Bitka između Kneza života i kneza ovoga svijeta nikad ne prestaje. Pitanje na koje treba odgovoriti glasi: Koga će majka izabrati kao svojeg suradnika u oblikovanju i formiranju karaktera njezine djece? Ako nauči da je ljubav ključ koji otvara dušu njezine djece, u tom će domu prebivati Krist ispunjavajući ga nebeskim zrakama. On to čini u svakom domu koji Ga primi. (Manuscript 22, 1898.)


Komentiraj