Jutarnji stih

Kristova vječna budnost

“Anđelu crkve u Efezu napiši: Ovo govori onaj koji drži sedam zvijezda u svojoj desnici, koji hodi između sedam zlatnih svijećnjaka: Poznam tvoja djela, tvoj trud i tvoju postojanost.” (Otkrivenje 2,1.2)

Ovaj prizor otkriva vječnu budnost. Krist se nalazi usred sedam zlatnih svijećnjaka, hodi od crkve do crkve, od zajednice do zajednice, od srca do srca. On drži da Izrael ne drijemlje i ne spava. Da su svijećnjaci bili ostavljeni na brigu ljudima, koliko bi često njihova svjetlost treperila i ugasila se! No, Bog nije predao svoju crkvu u ruke ljudskom rodu. Krist, koji je dao svoj život za cijeli svijet, da svi koji vjeruju u Njega ne poginu nego da imaju život vječni, On je Stražar doma. On je vjeran i istinit Čuvar Gospodnjeg hramskog dvora.

“Ovo govori onaj koji drži sedam zvijezda u svojoj desnici.” Ove riječi izgovorene su učiteljima u crkvi kojima je Bog povjerio velike odgovornosti. Blagi utjecaji kojih treba biti u izobilju u crkvi povezani su s Gospodnjim propovjednicima, koji trebaju otkriti Kristovu dragocjenu ljubav. Nebeske zvijezde su pod Njegovom upravom. On im daje svjetlost. On vodi i usmjerava njihova kretanja. Kad On to ne bi činio, one bi postale pale zvijezde. Tako je i s Njegovim propovjednicima. Oni su kao oruđa u Njegovim rukama, i sve dobro koje ostvaruju čine zahvaljujući Njegovoj sili. Oni odsjajuju Njegovo svjetlo. U Spasitelju je njihova djelotvornost. Kad bi se ugledali u Njega kao što se On ugledao u svojega Oca, obavljali bi Njegovo djelo. Učine li Boga svojim osloncem, On će im dati da odsjajuju Njegovu svjetlost svijetu.

Krist prebiva u svojim crkvama po cijeloj Zemlji. On s velikim zanimanjem prati je li Njegov narod u takvom duhovnom stanju da može ubrzati Njegovo kraljevstvo. On je prisutan na svakom crkvenom skupu. On poznaje one čija srca može napuniti svetim uljem da ga mogu dati drugima. Oni koji vjerno rade na širenju Kristovog djela, pokazujući riječju i djelom Božji karakter, ispunjavaju Gospodnju zadaću koju im je namijenio i ugodni su u Kristovim očima.

“Poznam tvoja djela, tvoj trud i tvoju postojanost.” Kristu je poznata povijest i iskustvo svakoga tko Ga je prihvatio. Svojemu narodu On kaže: “Gle, u dlanove sam te svoje urezao.” On s pažnjom bdije nad svakim njihovim djelom ljubavi i ustrajnosti. Krist drži zvijezde u svojoj desnici, i Njegova je namjera da Njegova svjetlost svijetli kroz njih cijelom svijetu. On tako želi pripremiti svoj narod za veću službu u crkvi na Nebu. Pokažimo svojim životom što božanska milost može učiniti za čovječanstvo. (Review and Herald, 26. svibnja 1903.)


Komentiraj