Kristovi predstavnici

5. 11. 2012.

„Za ovo svjedočimo mi i Duh Sveti kojega je Bog dao onima koji mu se pokoravaju.“ (Djela 5,32)

Pravi kršćanin bit će sličan Kristu. Otkupitelj je svoju božansku narav odjenuo u ljudsku i došao na naš svijet – svijet okaljan i pokvaren prokletstvom grijeha, u dolinu tame i boli – obaviti veliko djelo koje je najavio u sinagogi u Nazaretu: „Na meni je Duh Gospodnji, jer me pomazao. Poslao me da donesem Radosnu vijest siromasima.“ (Luka 4,18)

Svaki vjernik Crkve treba biti predstavnik Kristovog karaktera i duha. Riječima i primjerom treba otkrivati važne čimbenike istinskog, zdravog, utjecajnog kršćanstva. Treba stalno uzdizati Krista kao Izvor života, milosti i ljubavi. …

Mi se mijenjamo gledanjem. Ako budemo duboko proučavali Kristov karakter i ozbiljno razmišljali o Njemu, odražavat ćemo Njegov lik u svojem životu, a duhovnost cijele Crkve podići će se na veću visinu. Ako Božja istina ne preobrazi naš karakter i ne učini da postanemo slični Kristu, cjelokupno naše znanje o Njemu i istini bit će samo zvono koje zvoni i praporac koji zveči. …

Neka svi koji tvrde da drže Božje zapovijedi dobro razmotre ovo pitanje i neka vide postoje li razlozi zašto nisu dobili silu Svetoga Duha u većoj mjeri. Koliki su svoje duše podložili taštini! Misle o sebi da uživaju veliku Božju naklonost, a zanemaruju siromašne, njihovo uho je gluho na pozive potlačenih, oni upućuju oštre, samouvjerene i odrješite riječi onima kojima je potreban potpuno drugačiji pristup. Tako tvrdoćom svojega srca svakodnevno vrijeđaju Boga. Ljudi u nevolji imaju pravo na sućut i pažnju drugih ljudskih bića. Oni imaju pravo očekivati pomoć, utjehu i kršćansku ljubav. Ali to ne dobivaju. Svako zanemarivanje Božjih napaćenih bića zapisuje se u nebeskim knjigama kao da je učinjeno samome Kristu. Neka svi vjernici Crkve pozorno ispitaju svoje srce i istraže svoje ponašanje da vide jesu li u skladu s Isusovim duhom i radom; jer ako nisu, što će reći kada stanu pred Suca cijele Zemlje? Može li im Gospodin reći: „Dođite, blagoslovljeni Oca mog, i primite u posjed kraljevstvo koje vam je pripravljeno od postanka svijeta!“ (Matej 25,34) (Review and Herald, 24. travnja 1913.)

Leave a Comment