Jutarnji stih

Kristovi suradnici

„Zaista, zaista, kažem vam, tko vjeruje u me, i on će činiti djela koja ja činim. Činit će i veća od ovih, jer ja idem k Ocu.“ (Ivan 14,12)

Kristovo djelovanje najvećim je dijelom bilo ograničeno na Judeju. Međutim, iako se Njegova služba nije širila na druge zemlje, pripadnici mnogih naroda slušali su Njegove pouke i odnijeli Njegovu poruku u sve dijelove svijeta. Mnogi su saznali o Isusu slušajući o veličanstvenim čudima koja je učinio. Vijesti o Njegovom stradanju i smrti, kojima su kao svjedoci prisustvovali mnogobrojni vjernici koji su slavili Pashu, raširit će se iz Jeruzalema u sve dijelove svijeta.

Kao Kristovi predstavnici, apostoli su ostavili presudan dojam na svaki um. Činjenica da su bili skromni ljudi nije umanjivala njihov utjecaj, već ga je samo povećavala. Misli njihovih slušatelja bile su odvraćene od njih samih na Veličanstvo Neba. … Njihove riječi povjerenja i uzdanja uvjeravale su svakoga da oni ne rade u svojoj snazi, već da nastavljaju isto djelo koje je obavljao Gospodin Isus kad je bio s njima. Umanjujući sebe, oni su izjavljivali da je Onaj koga su Židovi razapeli doista bio Knez života, Sin živoga Boga i da u Njegovo ime vrše djela koja je On činio. …

Cijeli svemir je pod upravom Kneza života. … On je platio otkupninu za cijeli svijet. Svi mogu dobiti spasenje preko Njega. On nas poziva da slušamo, vjerujemo, primimo i živimo. On će okupiti Crkvu koja će obuhvatiti cijeli ljudski rod ako napusti crnu zastavu pobune i stane pod Njegovu zastavu. One koji budu vjerovali u Njega, On će prikazati Ocu kao vjerne podanike. On je naš Posrednik, ali i naš Otkupitelj. On će braniti svoje izabrane sljedbenike od Sotonine sile i suzbiti sve njihove neprijatelje. …

Krist je želio da Njegovi sljedbenici shvate da ih neće ostaviti sirote. … Spremao se za smrt, ali je želio da shvate da će On ponovno oživjeti. Iako će nakon svojeg uzašašća biti odsutan od njih, oni Ga vjerom mogu vidjeti i upoznati, a On će i dalje s ljubavlju biti zainteresiran za njih kao i onda kada je neposredno bio s njima.

Krist je obećao svojim učenicima da će im se nakon svojeg uskrsnuća ukazati živ. … Oni će tada razumjeti ono što u prošlosti nisu uspjeli shvatiti – da postoji savršeno jedinstvo između Krista i Njegovog Oca, jedinstvo koje će uvijek postojati.  (Review and Herald, 26. listopada 1897.)


Komentiraj