Jutarnji stih

Ljubav prema drugima

““Nasljedujte Boga, budući da ste ljubljena djeca, i živite u ljubavi kao što je i Krist vas ljubio i predao samoga sebe za nas ‘kao prinos i žrtvu’ — ‘Bogu na ugodan miris’.”“ (Efežanima 5,1.2)

Slijedite Boga kao Njegova draga djeca, budite poslušni svim Njegovim zahtjevima hodeći u ljubavi kao što je i Krist ljubio nas. … Ljubav je bila pokretač svega što je Krist činio. On je došao zagrliti svijet rukama svoje ljubavi. …
Mi trebamo slijediti primjer koji nam je Krist ostavio, Njega trebamo učiniti svojim Uzorom sve dok ne budemo imali istu ljubav prema drugima kakvu je On pokazao prema nama. On nas želi pouči ovoj dubokoj lekciji ljubavi. … Ako vam se srce predalo sebičnosti, neka vas Krist prožme svojom ljubavlju. On želi da Ga volimo potpunom ljubavlju i ohrabruje nas, čak i zapovijeda, da ljubimo bližnje kao što nam je On pokazao primjerom. Ljubav je bila znak raspoznavanja Njegovih učenika. … To je mjerilo koje moramo dostići — ““kao što sam ja ljubio vas, ljubite i vi jedan drugoga”“ (Ivan 13,34). Kakve li visine, dubine i širine ljubavi! Ta ljubav ne obuhvaća samo nekoliko omiljenih ličnosti, ona treba dosegnuti najniža i najskromnija Božja stvorenja. Isus kaže: ““Zaista, kažem vam, meni ste učinili koliko ste učinili jednomu od ove moje najmanje braće.”“ (Matej 25,40) …
Ljubav i suosjećanje koje po Isusovoj želji trebamo pokazivati drugima nemaju miris sentimentalizma, koji je zamka za dušu; to je ljubav koja je nebeskog podrijetla, koju je Isus uzvisio i kao pravilo postupanja i svojim primjerom. Međutim, umjesto da pokazujemo ovu ljubav, koliko često smo otuđeni i udaljeni jedni od drugih. … Rezultat je otuđenje od Boga, patuljasto iskustvo, prestanak kršćanskog rasta. …
Isusova ljubav je aktivno načelo koje sjedinjuje srce sa srcem vezama kršćanskog zajedništva. Svi koji dođu na Nebo bit će već ovdje na Zemlji savršeni u ljubavi; jer će na Nebu Otkupitelj i otkupljeni biti u središtu našeg zanimanja. (YI, 20. listopada 1892.)


Komentiraj