Ljude treba učiti da istražuju Pismo

21. 11. 2016.

“Vi istražujete Pisma u kojima mislite da ima život vječni. I upravo ona svjedoče za me.” (Ivan 5,39)
Danas je Božji narod u velikoj opasnosti. Bog izvodi cijeli narod, a ne tek nekog pojedinca tu i tamo. … “Dakle: pazite kako slušate!” glasi Kristov savjet (vidi Luka 8,18). Trebamo slušati da bismo saznali istinu i da bismo mogli hoditi u njoj. I opet: “Pazite na ovo što slušate!” (Marko 4,24) Pomnjivo ispitujte, “dobro zadržavajte” (1. Solunjanima 5,21), i “nemojte vjerovati svakom duhu” (1. Ivanova 4,1). … To je Božji savjet. Hoćemo li ga poslušati? Netko može čuti i upoznati svu istinu, a da ipak ne zna ništa o osobnoj pobožnosti i pravoj iskustvenoj vjeri. On može objašnjavati put spasenja drugima, a da ipak ne bude prihvaćen. … “Zašto,” pitao me je čovjek koji je činio i još uvijek čini bezakonje, “zašto se duše obraćaju na istinu pod mojim utjecajem?” Ja sam mu odgovorila: “Krist neprestano privlači duše sebi i baca svoje svjetlo na njihov put. Onome koji traga za spasenjem nije dopušteno da čita karakter onoga koji ga poučava. Ako je on sam iskren, ako se približi Bogu vjerujući u Njega i priznajući svoje grijehe, bit će prihvaćen.” … U vrijeme reformatora postojao je strah od utjecaja koji bi mogli izvršiti oni koji nedovoljno poznaju istinu. Zato je posebna pozornost posvećena donošenju strogih pravila kojima se običnim ljudima zabranjuje da čitaju i tumače Pisma. Na taj je način Crkva počela vršiti nasilje nad onima koji se ne slažu s njezinim naukom. … Mi nikad ne smijemo dopustiti da se stekne takav dojam da samo privilegirana manjina posjeduje znanje o Pismu i da se ostali moraju osloniti na nju — na ovog ili onog omiljenog propovjednika — kao na autoritete kada je riječ o doktrinama. Ljude treba poučavati da Pismo istražuju sami, da samostalno razmišljaju koristeći se Biblijom kao svojim vodičem i mjerilom vjere. Iako je uvijek moguće da krivovjerje bezobrazno podigne glavu i vrijeđa istinu svojim iskrivljenim shvaćanjima, pogrešnim tumačenjima i zloupotrebom Pisma, reformatori nisu trebali gušiti vjersku slobodu. Crkva nikad ne smije pogrešivim smrtnicima pripisivati nepogrešivu mudrost jedinog živoga Boga. … Sve duše trebaju primiti čisto Evanđelje i osjetiti potrebu da sami istražuju Pismo kako bi znali što je izgovorio glas Vječnoga i povezali se s velikim srcem Beskrajne Ljubavi. (Letter 12, 1890.)

Leave a Comment