Jutarnji stih

Mi smo svjetlo svijetu

„Vi ste svjetlo svijetu. Nije moguće sakriti grad koji leži na gori.“ (Matej 5,14)

Svoju dužnost možemo prepoznati i ocijeniti samo kad je promatramo u svjetlu Kristovog života. Kao što Sunce izlazi na istoku i kreće se prema zapadu ispunjavajući svijet svjetlom, tako je i pravi Kristov sljedbenik svjetlo svijetu. On polazi u svijet kao sjajno, blistavo svjetlo kako bi oni koji su u tami mogli biti obasjani i zagrijani zrakama koje se šire od njega. Krist kaže o svojim sljedbenicima: „Vi ste svjetlo svijetu!“ (Review and Herald, 15. prosinca 1874.)

Oni koji ne hode u nadi, zadržavaju se ispod oblaka sumnje. Neprijatelj još nije mrtav i što se više približavamo svršetku zemaljske povijesti, to će sotonske sile ulagati sve očajnije napore da zadrže duše ispod oblaka sumnje, kako se nebesko svjetlo ne bi moglo izraziti riječima i djelima i tako donijeti nadu, radost i hrabrost bližnjima. …

Svijet je pun žurbe i razočaranja. Vama su upućene riječi: „Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima.“ (Matej 5,16) Riječi istine, izgovorene sa sigurnošću koja dolazi od prave namjere, u radosnoj nadi, iz čistog srca, obradovat će anđele. Gospodin želi da budemo duhovni kako bismo mogli vidjeti ostvarivanje Njegovih planova u našem životu. Mi trebamo biti Božji suradnici u izvršavanju posla koji On želi da bude obavljen. Gdje god se našli, trebamo odsjajivati svjetlo. (Letter 348, 1908.)

Kad se Kristova milost izražava riječima i djelima vjernika, svjetlo obasjava one koji su u tami jer dok usne izgovaraju hvalu Bogu, ruke su ispružene da pomognu onima koji su u opasnosti da propadnu. (Sp T Series B, br. 10, str. 11)

 

Preporučujemo: