Jutarnji stih

Miris će se širiti

“Zaista, kažem vam, gdje se god bude — na svem svijetu — propovijedala Radosna vijest, kazat će se, njoj na uspomenu, i ovo što ona učini.” (Marko 14,9)
“Mirisni dar koji je Marija naumila izdašno utrošiti na Spasiteljevo mrtvo tijelo, izlila je na Njegovo živo tijelo. Prigodom pokopa taj bi miris ispunio grob, a sad je obradovao Njegovo srce jamstvom njezine vjere i ljubavi. Josip iz Arimateje i Nikodem nisu ponudili svoj dar ljubavi Isusu za Njegova života. S gorkim suzama donosili su svoje skupocjene mirise za Njegovo hladno, besvjesno tijelo. Žene koje su donijele svoje skupocjene mirise na grob uzaludno su se trudile jer je On uskrsnuo. Ali izlijevajući svoju ljubav na Spasitelja dok je bio svjestan njezine odanosti, Marija Ga je pomazala za ukop. A kad je krenuo u tamu svoje velike kušnje, ponio je sa sobom i sjećanje na to djelo, na zalog ljubavi koja će Mu vječno pripadati od onih koje otkupi. Postoje mnogi koji donose dragocjene darove mrtvima. … Nježnost, poštovanje i odanost neograničeno se iskazuju onome koji ne vidi i ne čuje. Da su ove riječi bile izgovorene kad su umornom duhu bile toliko potrebne, kad ih je uho moglo čuti a srce osjetiti, kako bi dragocjen bio njihov miris! … Krist je objasnio Mariji značenje njezinog djela. … ‘Jer što je izlila ovu pomast na tijelo moje,’ rekao je On, ‘učinila je to da me pripremi za ukop.’ Kao što se alabastrena posuda razbila i ispunila cijelu kuću mirisom, tako je i Krist trebao umrijeti, Njegovo se tijelo trebalo slomiti, ali On će ustati iz groba i miris Njegova života ispunit će Zemlju. … Gledajući u budućnost, Spasitelj je s pouzdanjem govorio o svojem Evanđelju. Ono se trebalo propovijedati po cijelome svijetu. I dokle god se Evanđelje bude naviještalo, Marijin dar širit će svoj miris i srca će biti blagoslovljena njezinim nesvakidašnjim djelom. Kraljevstva će se uzdizati i propadati, imena vladara i osvajača bit će zaboravljena, ali djelo ove žene ostat će besmrtno na stranicama svete povijesti. Sve do kraja vremena ta razbijena alabastrena posuda kazivat će priču o neizmjernoj Božjoj ljubavi za pali ljudski rod.” (Isusov život, str. 458,459)


Komentiraj