Mislite o nebeskim vrijednostima

28. 12. 2014.

““Ovo su — nato mi reče — oni što dolaze iz velike nevolje; ‘oni su prali svoje haljine’ i obijelili ih ‘u krvi’ Janjetovoj.”“ (Otkrivenje 7,14)

Ivan je u viđenju ugledao skupinu obučenu u bijele haljine. … Oni su bili viđeni u Božjem hramu. To čeka sve one koji se drže Kristovih zasluga i peru svoje haljine u Njegovoj krvi. Sve je pripremljeno da možemo sjediti s Kristom na Njegovom prijestolju, ali uvjet je da budemo u skladu s Božjim zakonom. …
Mi ne možemo dopustiti da izgubimo Nebo. Naši razgovori trebaju biti vezani za nebeske vrijednosti. Tamo nema boli ni smrti. Zašto toliko oklijevamo razgovarati o ovome? Zašto se zadržavamo na zemaljskim stvarima? Apostol nas opominje da se naši razgovori trebaju odnositi na Nebo. ““A naša je domovina na nebesima, odakle i Spasitelja postojano očekujemo, Gospodina Isusa Krista.”“ (Filipljanima 3,20) … Krist će se uskoro vratiti i one koji su spremni povesti na ovo slavno mjesto. ““Jednako će se i Krist, pošto je prinesen samo jedanput da uzme grijehe sviju, drugi put pokazati, bez odnosa prema grijehu, onima koji ga iščekuju da im dadne potpuno spasenje.”“ (Hebrejima 9,28)
Volimo li razmišljati o ovom događaju, ili ga ostavljamo po strani? … Što više govorimo o Isusu, to ćemo više odražavati Njegov božanski lik. Gledajući Ga, mi se preobražavamo. Krista trebamo unijeti u svoje vjersko iskustvo. Kada se okupite zajedno, neka se povede razgovor o Kristu i Njegovom spasenju. … Što više govorimo o Isusu, više ćemo osjećati Njegovu neusporedivu ljubav. (IHP 370)
Oni koji ne nalaze zadovoljstvo u razmišljanju i razgovoru o Bogu u ovom životu, neće uživati ni u životu koji će doći, u kojem će Bog biti stalno prisutan među svojim narodom. Ali oni koji vole razmišljati o Bogu, bit će, u skladu sa svojom naravi, obradovani udisanjem nebeskog ozračja. Oni koji na Zemlji vole razmišljati o Nebu, bit će sretni u svetom druženju. … ““Neće biti više ništa prokleto. Prijestolje Božje i Janjetovo bit će u gradu. Sluge Božje klanjat će se Bogu i gledat će njegovo lice. A njegovo će ime biti na njihovim čelima.”“ (Otkrivenje 22,2-4) (IHP 370)

Leave a Comment