Jutarnji stih

Molite se za Gospodnjega Duha

„Dakle: ako vi, premda ste zli, možete davati svojoj djeci dobre darove, koliko će više Otac nebeski dati Duha Svetoga onima koji ga mole!“ (Luka 11,13)

Obećanje Svetoga Duha bilo je najblistavija nada i najsnažnija utjeha koju je Krist ostavio svojim učenicima kada je uzašao na Nebo. Istine iz Božje riječi bile su zakopane ispod ostataka pogrešnih tumačenja; ljudske misli, izjave smrtnih bića, bile su uzdizane iznad Riječi živoga Boga. Pod prosvjetljujućom silom Svetoga Duha, apostoli su odvajali istinu od lažnih teorija i davali narodu Riječi života. …

Božji Duh nadahnjivao je Njegove sluge koji su, ne gledajući ni na odobravanje, ni na zastrašivanje od strane drugih, objavljivali istinu koja im je bila povjerena. Ipak, gledajući živa očitovanja sile Svetoga Duha, Židovi nisu mogli zanemariti svoju krivnju odbijajući dokaze koje im je Bog poslao. Međutim, nisu htjeli odustati od svojeg zlonamjernog protivljenja. …

Mi se trebamo moliti za silu Svetoga Duha kao lijek za dušu oboljelu od grijeha. Jasne istine otkrivenja, objašnjene i lake za razumijevanje, mnogi su prihvatili kao istine koje iznose sve što je potrebno; međutim, djelujući na misli, Sveti Duh budi duboku želju za istinom koja nije zamagljena zabludom. Oni koji stvarno žele saznati što je istina, ne mogu ostati u neznanju jer dragocjene istine nagrađuju marljivog istraživača. Mi moramo osjetiti silu obraćenja Božje milosti i ja pozivam sve koji su zatvorili svoje srce Božjem Duhu da otključaju njegova vrata i da se iskreno mole: Budi sa mnom! …

Gospodin želi da svako Njegovo dijete bude bogato u vjeri, a ova vjera je plod djelovanja Svetoga Duha na misli. Ono se osjeća u svakoj duši koja Ga prima. …

Sveti Duh nikada ne uskraćuje svoju pomoć duši koja traži Isusa. On uzima od onoga što je Kristovo i pokazuje onome koji traži. I ako je oko usmjereno na Isusa, djelovanje Svetoga Duha neće prestati sve dok se duša ne usuglasi s Njegovim likom. Milostivim utjecajem Svetoga Duha grešnik se mijenja u duhu i namjerama, sve dok ne postane jedno s Kristom. Njihova ljubav prema Bogu raste; oni su gladni i žedni pravde i gledajući Krista, preobražavaju se iz slave u slavu, iz karaktera u karakter i postaju sve sličniji svojem Učitelju. (Signs of the Times, 27. rujna 1899.)


Komentiraj