Jutarnji stih

Najbolji Učitelj

“Znamo, također, da je Sin Božji došao i da nam je dao razum, da upoznamo Istinitoga. Mi smo u Istinitome, u njegovu Sinu Isusu Kristu. On je Istiniti, Bog i vječni život.” (1. Ivanova 5,20)
Otkupitelj svijeta nije došao da se ističe ili da bi pokazao svjetovnu mudrost. Ljudi nisu mogli vidjeti slavu Božjeg Sina zaklonjenu ispod poniznosti. … Krist je najviše ljudi našao tamo gdje su se nalazili. On je prikazao jednostavnu istinu njihovim umovima na najizražajnijem i najjednostavnijem jeziku. Skromni siromasi, najneukiji, mogli su vjerom u Njega razumjeti najuzvišenije Božje istine. Nitko nije morao tražiti objašnjenja učenih književnika da bi shvatio njihovo značenje. On nije zbunjivao neuke nekim nerazumljivim zaključcima niti se koristio neuobičajenim ili učenim riječima koje njima nisu bile poznate. Najbolji Učitelj kojeg je svijet ikada vidio davao je najjasnije, najjednostavnije i najpraktičnije pouke. … On je skretao pozornost na čistoću života, poniznost duha i posvećenost Bogu i Njegovom djelu ne očekujući čast ili nagradu od svijeta. Korio je religiju uskogrudnog, oholog formalizma koja je od vjere napravila teret i prijekor. Svima je iznio potpuno, skladno spasenje. Uskogrudne stege nacionalne isključivosti morale su se pokidati jer je Njegovo spasenje trebalo doprijeti u sve krajeve zemlje. Radovao se u duhu dok je gledao kako siromasi ovoga svijeta rado prihvaćaju dragocjenu poruku koju je donio. Pogledao je gore prema Nebu i rekao: “Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima.” (Matej 11,25) … Ljudi s najvišim obrazovanjem i postignućima naučili su najdragocjenije pouke iz govora i primjera skromnog Kristovog sljedbenika koji je u očima svijeta obilježen kao “neznalica”. Ali da su ljudi imali dublji uvid, vidjeli bi da su ti skromni ljudi stekli obrazovanje u najuzvišenijoj školi, u školi nebeskog Učitelja koji je govorio onako kako nitko prije Njega nije govorio. (Review and Herald, 17. travnja 1888.)


Komentiraj