Najvažniji objekt

8. 10. 2011.

“Ali ako u svjetlu živimo, kao što je on u svjetlu, u zajednici smo jedan s drugim, i krv nas njegova Sina, Isusa, čisti od svakoga grijeha.” (1. Ivanova 1,7)

Zajedništvo je snaga, i Gospodin želi da se ta istina objavi svim članovima Kristovog Tijela. Svi trebaju biti ujedinjeni u ljubavi, blagosti i poniznosti uma. Uvršteni u društvo vjernika kako bi se udružili i proširili svoj utjecaj, oni trebaju raditi kako je Krist radio. Oni uvijek trebaju jedan drugome pokazivati ljubaznost i poštovanje. Svaki talent ima svoje mjesto i treba biti pod utjecajem Svetoga Duha.

Crkva je zajednica kršćana osnovana za one koji je sačinjavaju, kako bi svaki vjernik mogao uživati u prednostima svih milosti i darova drugih vjernika, i u Božjem djelovanju nad njima na osnovi onih darova i sposobnosti koje posjeduju. Crkva je sjedinjena svetim vezama zajedništva kako bi svaki njezin vjernik mogao imati koristi od utjecaja onog drugog. Oni trebaju biti povezani savezom ljubavi i sklada. Kršćanska načela i darovi cijele zajednice vjernika su ujedinjena snaga i poticaj za skladno djelovanje. Svaki vjernik se treba okoristiti i napredovati zbog oplemenjujućeg i preobražavajućeg utjecaja različitih sposobnosti drugih vjernika, tako da ono što nedostaje jednom može doći do izražaja u drugom. Svi vjernici trebaju postati kao jedan, tako da Crkva može postati ugled svijetu, anđelima i ljudima.

Zavjetni savez među vjernicima u crkvi jest da će svatko od njih hoditi stopama Isusa Krista, preuzeti na sebe Njegov jaram i učiti od Njega koji je krotka i ponizna srca. Čineći tako naći će, rekao je naš dragi Spasitelj, “pokoj svojim dušama, jer jaram je moj sladak, a moje breme lako”. (Matej 11,29.30)

Oni koji nose Kristov jaram privući će se međusobno. Oni će njegovati suosjećajnost i strpljivost, i u svetom natjecanju težiti pokazati i drugima brižno staranje i ljubav za kojima i sami osjećaju veliku potrebu. Onaj tko je slab i neiskusan, iako slab, može se osnažiti od onih koji imaju više nade i većeg iskustva. Iako najmanji od sviju, on je kamen koji mora sjati u građevini. On je važan dio sjedinjenog Tijela, Tijela sjedinjenog s Kristom, i po Kristu se izjednačuje sa svim vrsnostima Njegovog karaktera, tako da se Spasitelj ne stidi nazvati ga svojim bratom. Crkva, zasebna i odvojena od svijeta, po nebeskoj procjeni je nešto najvažnije na Zemlji. Crkva treba biti onakva kakvom ju je Bog zamislio: predstavnica Božje obitelji na ovom svijetu. (Selected Messages, knjiga 3, str. 15—17)

Leave a Comment