Jutarnji stih

Nanovo rođen

“Onaj koji radi što je pošteno dolazi k svjetlu, da bi se očitovalo da su njegova djela učinjena u Bogu.” (Ivan 3,21)
“Nikodem je došao Gospodinu u želji da s Njim razmijeni gledišta, ali Isus mu je otkrio temeljna načela istine. Rekao je Nikodemu: Tebi nije potrebno teorijsko znanje, već duhovna obnova. Ne moraš zadovoljiti svoju radoznalost, već ti je potrebno novo srce. … Uvidio je da najstroža poslušnost samo slovu Zakona, primjenjivanom u izvanjskom životu, nijednom čovjeku ne daje pravo na ulazak u nebesko kraljevstvo. Prema ljudskoj procjeni njegov je život bio pravedan i častan, ali u Kristovoj je nazočnosti osjećao da je njegovo srce nečisto a njegov život nesvet. … Dok mu je Spasitelj objašnjavao novorođenje, čeznuo je da se ova promjena izvrši i u njemu. … Isus je odgovorio na neizgovoreno pitanje: ‘Kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako mora biti podignut Sin Čovječji, da svatko tko vjeruje u njega ima život vječni.’… Nikodem je primio pouku i prihvatio je. Istraživao je Sveto pismo na nov način, ne radi teorijskih rasprava, već da bi primio život za svoju dušu. Počeo je gledati nebesko kraljevstvo kad se pokorio vodstvu Duha Svetoga. … Određeno vrijeme Nikodem nije javno priznavao Krista, već je promatrao Njegov život i razmišljao o Njegovom nauku. Na savjetima Velikog vijeća u više navrata spriječio je planove svećenika da Ga unište. … Nakon Gospodnjeg uzašašća, kad su se učenici rasijali zbog progonstva, Nikodem je važno istupio naprijed. Upotrijebio je svoje bogatstvo podupirući mladu Crkvu za koju su Hebreji očekivali da će biti uništena Kristovom smrću. U vrijeme opasnosti on, koji je bio tako obazriv i sumnjičav, bio je čvrst kao stijena hrabreći vjeru učenika i dajući novčana sredstva za napredak djela Evanđelja. Oni koji su ga prije poštovali, sad su mu se rugali i progonili ga. Postao je siromašan u zemaljskim dobrima, ali se nije pokolebao u vjeri koja se u njemu rodila za noćnog razgovora s Isusom.” (Isusov život, str. 124—130)


Komentiraj