Jutarnji stih

Naš sigurni temelj

““Nitko, naime, ne može postaviti drugoga temelja osim onoga koji je već postavljen, a taj je Isus Krist. Zida li tko na ovom temelju zlatom, srebrom, dragim kamenjem, drvetom, sijenom, slamom, svačije će djelo izići na vidjelo. To će pokazati onaj Dan, jer će se očitovati vatrom, a ta će vatra otkriti kakvo je čije djelo.”“ (1. Korinćanima 3,11-13)

Kao što vatra otkriva razliku između zlata, srebra, dragog kamenja i drveta, sijena i slame, tako će dan suda iskušati karaktere pokazujući razliku između karaktera oblikovanih po Kristovom obličju i karaktera oblikovanih po obličju sebičnog srca. Sva sebičnost, cjelokupna lažna religija tada će se pojaviti kao što jest. Bezvrijedni materijal će izgorjeti; ali zlato istinske, jednostavne i ponizne vjere nikada neće izgubiti svoju vrijednost. Ona nikada ne može biti uništena jer je nepropadljiva. (6 BC 1087,1088)
Karakter se ne stječe obrazovanjem. On se ne dobiva nagomilavanjem bogatstva ili postizanjem svjetovne časti. Ne dobiva se ni tako što se drugi bore u bitci života za nas. On se mora tražiti, na njemu se mora raditi, za njega se mora boriti i on zahtijeva čvrstu namjeru, volju i odlučnost. Oblikovanje karaktera koji će Bog odobriti zahtijeva ustrajan napor. Bit će potrebno stalno odupiranje silama tame … zadržavanje imena u Knjizi života. Zar nije vrednije imati imena zapisana u toj knjizi, ovjekovječena zauvijek među nebeskim anđelima, nego da budu proslavljana po cijelom svijetu? (RH, 21. prosinca 1886.)
U vremenu kušnje koje nam je ovdje podareno, svatko od nas gradi zdanje koje će morati proći ispitivanje Suca cijele Zemlje. Taj posao je oblikovanje naših karaktera. Svako djelo u našem životu je kamen u toj zgradi, svaka sposobnost je suradnik, svaki udarac koji je odjeknuo ili je za dobro ili za zlo. Riječi nadahnuća upozoravaju nas da pazimo kako gradimo, da se vidi je li naš temelj siguran. Ako gradimo na čvrstoj stijeni, čista, plemenita, ispravna djela, zdanje će napredovati lijepo i simetrično, pravi prikladni hram za prebivanje Svetoga Duha. (YI, 10. lipnja 1897.)


Komentiraj