Duhovnost

Naš utjecaj je sila

“Prema tome, pomno pazite kako živite!” (Efežanima 5,15)

Prije interneta, elektroničke pošte, mobilnih telefona i Facebooka ljudi su komunicirali tako što su svojeručno pisali pisma i slali ih određenom primatelju poštom. Bilo je potrebno oko tjedan dana da primite takvo pismo, a ponekad čak i duže. Zalutala pisma bila su nešto uobičajeno.

Tehnologija je danas potpuno promijenila način priopćavanja, ali jedno je ipak ostalo isto — mi pišemo i čitamo pisma u ma kom obliku ona dolazila.

Kao otvoreno pismo koje pažljivo čita onaj kome je namijenjeno, život onih koji ispovijedaju kršćanstvo podložan je ispitivačkom sudu svijeta. Naš život mora biti kao sol koja štiti od kvarenja. “Sol se mora pomiješati s tvari kojoj je dodana, ona mora prodrijeti u nju i prožeti je da bi je mogla sačuvati. Isto tako će osobni dodir i druženje s ljudima učiniti da spasonosna snaga Evanđelja dopre do njih. Ljudi se ne spašavaju kao skupina, već kao pojedinci. U osobnom utjecaju krije se snaga. On se treba sjediniti s Kristovim utjecajem, uzdizati kao što je Krist uzdizao, usađivati prava načela i zaustavljati širenje pokvarenosti u svijetu. On treba širiti milost koju samo Krist može dati. On treba uzdizati, uljepšavati život i karakter bližnjih snagom čistog primjera, koji je praćen iskrenom vjerom i ljubavlju.” (Ellen G. White, Proroci i kraljevi, str. 149)

Božja prisutnost u nekoj osobi usađuje pobožan karakter koji mijenja svijet (vidi Galaćanima 2,20; Filipljanima 4,13). “Velika pouka koju treba dati mladima jest da, kao Božji obožavatelji, moraju njegovati biblijska načela, a svijet smatrati manje važnim. Bog želi da svi nauče kako mogu činiti Kristova djela i ući na vrata u nebeski grad. Ne treba dopustiti da svijet obraća nas, već mi trebamo najusrdnije težiti obratiti svijet. Krist nam je odredio tu dužnost i prednost da stojimo uz Njega u svim okolnostima.” (Ellen G. White, Fundamentals of Christian Education, str. 470)

Jared Bosire

Podijeli