Jutarnji stih

Ne trebamo očajavati

“Jer padne li pravednik i sedam puta, on ustaje, a opaki propadaju u nesreći.” (Izreke 24,16)
“Nadahnuto pero, vjerno svojem zadatku, ne skriva grijehe kojima su podlegli Noa, Lot, Abraham, Mojsije, David i Salomon; čak je i Ilija, čovjek tako snažne vjere, klonuo duhom u času teške kušnje. Vjerno su zabilježeni Jonina neposlušnost i Izraelovo idolopoklonstvo. Petrovo sramno nijekanje Krista, oštra prepirka između Pavla i Barnabe, slabosti i nedostaci proroka i apostola, sve je to razotkriveno. … Nama su otkriveni životi vjernika sa svim njihovim nedostacima i pogreškama, da bi to poslužilo kao opomena i pouka svim budućim naraštajima. Da su bili bez ikakvih nedostataka, oni bi bili više nego ljudi i mi bismo u svojoj grešnosti očajnički sumnjali da ćemo se uzdići na takav stupanj savršenosti. Međutim, gledajući kako su se oni borili i padali, kako su ponovno ustajali i Božjom milošću pobjeđivali, i mi bivamo ohrabreni da nastavimo borbu u svladavanju prepreka koje nam naša izopačena narav stavlja na put. Bog je uvijek zasluženo kažnjavao zločine. Slao je svoje proroke da opomenu krivce, da žigošu njihove zločine i da nad njima izreknu sud. … Nama su potrebne upravo takve pouke kakve nam iznosi Biblija jer uz otkrivanje grijeha naglašena je i kazna koja ih neizbježno prati. Žalost i kajanje osvjedočenog krivca, bolno jadikovanje duše ranjene grijehom dopiru kroz vjekove i do naših dana i govore nam koliko je čovjeku danas kao i tada potrebna Božja milost i oprost. … Biblijska povijest bodri srca obeshrabrenih ispunjavajući ih nadom i vjerom u Božju milost. Ne trebamo očajavati kada iz tih povijesnih zapisa vidimo da su i drugi prolazili slična obeshrabrenja kao i mi, upadali u slične kušnje, pa ipak su izišli kao pobjednici i primili Božji blagoslov. Zabludjeloj duši riječi nadahnuća uvijek donose utjehu i ohrabrenje. Iako su patrijarsi i proroci bili podložni ljudskim slabostima, ipak su vjerom dobili priznanje i odobravanje Neba, izborili bitku u sili Gospodnjoj i slavno pobijedili. Tako se i mi možemo osloniti na zasluge Kristove žrtve pomirnice i pobijediti u Isusovo ime.” (Testimony Treasures, sv. 1, str. 438—442)


Komentiraj