Jutarnji stih

Nebeska škola

“Svi će ti sinovi Jahvini biti učenici, i velika će biti sreća djece tvoje.” (Izaija 54,13)

Nebo je škola; njezino područje proučavanja je svemir; njezin Učitelj je Beskonačni. Ogranak ove škole bio je otvoren u Edenu; i kad se plan spasenja bude ostvario, obrazovanje će opet biti nastavljeno u edenskoj školi…
Između škole uspostavljene u Edenu u početku i škole u vječnosti prostire se cijeli tijek povijesti ovoga svijeta — povijesti ljudskih prijestupa i patnji, božanske žrtve i pobjede nad smrću i grijehom. Škola u budućem životu neće biti u svemu ista kao prva škola u Edenu. Nikakvo drvo spoznaje dobra i zla neće pružati priliku za kušnju. Tamo neće biti nikakvog kušača i nikakve mogućnosti za zlo. Svaki je karakter izdržao kušnje Zlog, i nijedan više nije podložan njegovoj moći. …
Kakvo će se područje istraživanja tada otvoriti za nas, kad bude uklonjen veo koji sada zamračuje naš vidik, kad naše oči budu ugledale svijet ljepote koji sada samo letimice gledamo kao mikroskopom, kad budemo gledali slavu nebesa koju sada izdaleka promatramo teleskopom, kad bude uklonjen zlokobni utjecaj grijeha i kad se cijela Zemlja bude pojavila “u tvojoj slavi” (Psalam 90,16)! Tada će svaki istraživač znanosti moći čitati izvještaje o stvaranju i neće otkriti ništa što bi ga podsjećalo na zakon zla. Moći će slušati glazbu glasova iz prirode u kojoj neće otkriti nijednu notu tugovanja, nijedan prizvuk žalosti. U svemu što je stvoreno moći će pratiti samo jedan rukopis — u beskrajnom svemiru gledati Božje ime napisano velikim slovima; ni na zemlji, ni na moru, ni na nebu neće vidjeti nijedan zaostali trag zla. (Odgoj, str. 267—269)
Oni koji su ovdje iskoristili najveći dio svojih prednosti da ostvare najviša postignuća, ponijet će to svoje dragocjeno bogatstvo i u budući život. Oni su tražili i stekli ono što je nepropadljivo. Sposobnost da cijene slavu koju “oko nije vidjelo, ni uho čulo” bit će u razmjeru s dostignućima u njegovanju sposobnosti u ovom životu. (FE 49)


Komentiraj