Jutarnji stih

Neizreciva radost

“Koga ljubite iako ga niste vidjeli; u koga vjerujete iako ga još ne gledate; klicat ćete od veselja neizrecivom i proslavljenom radosti.” (1. Petrova 1,8)
Krist kaže: ”Ostat ćete u mojoj ljubavi ako budete vršili moje zapovijedi, kao što sam i ja vršio zapovijedi Oca svog te ostajem u njegovoj ljubavi. Ovo vam rekoh, da radost moja bude u vama te da radost vaša bude potpuna!” (Ivan 15,10.11) U Njemu je radost koja nije nesigurna i nezadovoljavajuća. Ako je svjetlo koje zrači iz Isusa doprlo do vas i vi ga odražavate na druge, pokazujete da imate radost koja je čista, koja uzvisuje i oplemenjuje. Zašto Kristova vjera ne bi bila prikazana onakvom kakva doista jest, puna privlačnosti i sile? Zašto mi ne bismo pokazivali svijetu Kristovu ljupkost? Zašto ne pokazujemo da imamo živog Spasitelja koji može hodati s nama u tami kao i na svjetlu, i da Mu možemo vjerovati? … Ali umovi koji su zaokupljeni besmislenim štivom, uzbudljivim pričama ili traženjem uzbuđenja, ne žive u Kristu i ne mogu se radovati u punini Njegove ljubavi. Um koji pronalazi zadovoljstvo u budalastim mislima i beznačajnim razgovorima, lišen je Kristove radosti kao što je gora Gilboa lišena rose ili kiše. … Mi neprekidno moramo ispunjavati svoj um Kristom i čistiti ga od sebičnosti i grijeha. (Review and Herald, 15. ožujka 1892.) U životu u kojem se njeguje strah Gospodnji neće biti tuge i sumornosti. Odsutnost Krista lice čini tužnim, a život putovanjem punim uzdaha. … Ali Kristovo prebivanje u duši izvor je radosti. Za sve koji Ga prime, osnovni pojam u Božjoj riječi je “radovanje”. Zašto naša radost ne bi bila potpuna — da joj ništa ne nedostaje? Mi imamo sigurnost da je Isus naš Spasitelj i da možemo imati dijela u bogatoj providnosti koju je On pripremio za nas. … Naša je prednost da tražimo neprestanu radost Njegove prisutnosti. On želi da mi budemo veseli i ispunjeni hvaljenjem Njegovog imena. On želi da nosimo svjetlo na svojem licu i radost u srcu. (Signs of the Times, 11. kolovoza 1909.)


Komentiraj