Jutarnji stih

Neograničene visine za istraživanje

“Zato opašite svoje bokove, to jest svoj um, budite trijezni, potpuno stavite svoju nadu u milost koja će vam se donijeti u času kad se objavi Isus Krist!” (1. Petrova 1,13)
“Zato opašite svoje bokove”, kaže apostol; upravljajte svojim mislima ne dopuštajući im da neobuzdano lutaju. Misli se mogu čuvati zahvaljujući vašim odlučnim naporima. Njegujte ispravne misli i tada ćete činiti ispravna djela. Stoga morate paziti na svoje osjećaje ne dopuštajući im da lete i vežu se za neprimjerene predmete. Isus vas je kupio svojim vlastitim životom; vi pripadate Njemu, stoga Njega trebate pitati kako ćete upotrijebiti svoj um ili usmjeriti osjećaje svojega srca. … Svaka pogrešna sklonost može se Kristovom milošću potisnuti ne na slab, neodlučan način, nego s čvrstom namjerom, odlučni da Krist bude vaš Uzor. Usmjerite svoju ljubav prema onim stvarima koje je i Isus volio, i klonite se onih stvari koje ne jačaju vaše plemenite namjere. S energičnom odlučnošću poboljšavajte svoj karakter svakog dana. Morate imati čvrsto postavljen cilj da biste uzeli život u svoje ruke i postali onakvi kakvi znate da bi Bog želio da budete. (The Youth’s Instructor, 21. travnja 1886.) Misli o Bogu i Nebu oplemenjuju. Nema granica visinama koje možete dostići, jer će to biti kao plivanje u vodi bez dna. … Nema ničeg omalovažavajućeg u čistoj Kristovoj vjeri. Primljeno Evanđelje slomit će i najoholije ljudsko razumijevanje i poniziti najveću čovjekovu ponositost, a samo će Bog biti uzvišen. Ali to ne unižava um niti sakati energičnost. … Prava vjera oslobađa i razvija duševnu snagu. Obraćenje i pokajanje od grijeha, odricanje od svojeg “ja” i oslanjanje na zasluge Kristove krvi ne mogu se iskusiti ako pojedinac ne počne razmišljati više nego prije. Nitko neće postati gluplji time što će pozornost usmjeriti na Boga. Povezanost s Bogom donosi istinsku mudrost. (Letter 17, 1878.)


Komentiraj