Neusporedive kušnje

3. 06. 2013.

“Neću više mnogo s vama govoriti, jer se približuje knez ovoga svijeta. On protiv mene ne može ništa.” (Ivan 14,30)

Od trenutka kada je Krist došao na ovaj svijet, cijeli savez sotonskih sila činio je sve da Ga prevari i sruši kao što je nekada prevario i srušio Adama. …
Kada je Krist bio rođen u Betlehemu, Božji anđeli su se pokazali pastirima koji su te noći čuvali svoja stada i dali im božansku potvrdu autoriteta novorođenog Djeteta. Sotona je znao da je Dijete došlo na Zemlju s božanskim nalogom da uputi izazov njegovoj vlasti. Čuo je anđele kako objavljuju: “… jer vam, evo, donosim radosnu vijest o velikom veselju za sav narod: Danas vam se u Davidovu gradu rodio Spasitelj — Krist, Gospodin.” (Luka 2,10.11)
Nebeski glasnici razbuktali su sveukupni gnjev Sotonine zbornice. On je u stopu slijedio one koji su se brinuli o malom Isusu. Slušao je Šimunovo proročanstvo u predvorju Hrama … “Sad možeš, Gospodine, otpustiti slugu svojega da, prema riječi tvojoj, ide u miru, jer mi oči vidješe spasenje tvoje …” (Luka 2,2931). Sotona se prepustio gnjevu kada je shvatio da je ostarjeli Šimun prepoznao Kristovo božanstvo.
Zapovjednik Neba morao je trpjeti napade kušača. … Od vremena dok je još bio bespomoćno novorođenče u Betlehemu kada su Ga paklene sile pokušavale uništiti koristeći se Herodovom ljubomorom, pa sve dok nije došao do križa na Golgoti, stalno je trpio napade nečastivoga. Na sotonskim vijećima bilo je zaključeno da Isus mora biti svladan. Nijedno ljudsko biće koje je došlo na svijet nije uspjelo izbjeći djelovanje kušačeve sile. Sve snage saveza zla bile su stavljene u pokret, krenule su Njegovim tragom. … Sotona je znao da mora pobijediti ili će biti pobijeđen. Uspjeh ili poraz toliko su mu značili da svoje djelo nije mogao prepustiti nijednom od svojih zlih predstavnika. Knez zla osobno je morao voditi ovaj rat. …
Kristov život bio je stalna bitka sa sotonskim silama. Sotona je u borbu protiv Božjega Sina ubacivao svekolike snage otpada. (RH, 29. listopada 1895.)
Nijednom prilikom nije bilo odgovora na Sotonine mnogostruke kušnje. Ni jedan jedini put Krist nije stupio na Sotonino tlo, nije mu pružio ni najmanju prednost. (5BC 1129)

Leave a Comment