Jutarnji stih

Nije vrijeme za kompromis

“Stražar odgovori: ‘Dolazi jutro, a zatim opet noć. Hoćete li pitati, pitajte, vratite se, dođite!’” (Izaija 21,12)
Bližimo se konačnom sukobu i ovo nije vrijeme za kompromis, nije vrijeme da spuštamo zastavu. Neka nitko u jeku bitke ne postane izdajica. Nije vrijeme da položimo oružje niti da ga sklanjamo i time damo Sotoni prednost u borbi. Ako ne budete budno pazili i čuvali svoje haljine neokaljanim od svijeta, nećete ostati odani svojem Vojskovođi. … Dozovite svoje drugove stražare riječima: “Dolazi jutro, a zatim opet noć.” (Izaija 21,12) Sada nije vrijeme da olabavimo napore, da postanemo nezainteresirani i malodušni. Nije vrijeme da stavljamo svoju svjetiljku pod varićak, da govorimo ugodne stvari, da prorokujemo prijevaru. Svaku sposobnost treba upotrijebiti u radu za Boga. Svoju vjernost očuvat ćete svjedočenjem za Boga i istinu. Ne dopustite da vas od toga odvrati nikakav prijedlog koji bi vam svijet mogao uputiti. Ne možemo sebi dopustiti kompromise. Pred nama je pitanje od životnog značenja, od presudne važnosti za Božji narod ostatka do samog završetka ovozemaljske povijesti. U pitanju su vječni interesi. Na rubu krize nemamo vremena za njegovanje zlog srca nevjerovanja odvajajući se od živoga Boga. Prvi otpad javio se u obliku nevjerovanja i odbacivanja istine. Ako želimo pobijediti, moramo okom vjere postojano gledati u Isusa, Vojskovođu našeg spasenja. Moramo slijediti Kristov primjer. U svemu što je radio na Zemlji, Isus je imao u vidu samo Božju slavu. … U Kristu su bile sjedinjene božanska i ljudska narav kako bi nam mogao otkriti Božje namjere i uspostaviti blisku vezu s nama. Ta veza s Njim osposobit će nas da pobijedimo neprijatelja, jer ćemo vjerom u Krista primiti božansku snagu. Naš broj će rasti, naše sposobnosti će se uvećavati, umnožit će se pozivi na jedinstvo među radnicima, na potpuno posvećenje i iskrenu odanost Božjem djelu. U Božjem djelu nema mjesta za one koji rade s pola srca, koji nisu ni vrući ni hladni. Stražari na sionskim zidinama trebaju biti budni, ne smiju spavati ni danju ni noću. Međutim, ako nisu primili poruku s Kristovih usana, njihove će trube proizvoditi nejasan zvuk. Braćo i sestre, Bog poziva vas — propovjednike i laike. Slušajte Njegov glas koji vam se obraća preko Njegove Riječi. Primite Njegovu istinu u srce da biste mogli biti produhovljeni Njegovom živom, posvećujućom silom. Neka se vijest za ovo vrijeme prenosi od stražara do stražara na zidinama Siona. (Manuscript 152, 1897.)


Komentiraj