Jutarnji stih

Nikad ne žrtvujte svoje poštenje i ne prezirite svoje prvorodstvo

“Reče Ezav Jakovu: ‘Daj mi toga crvenog variva da pojedem, jer sam izgladnio.’ … A Jakov mu odgovori: ‘Ustupi mi prije svoje prvorodstvo!’ … Tako proda Jakovu svoje prvorodstvo.” (Postanak 25,30-34)
Danas se previše popušta željama i sklonosti k uživanju. Nema toliko ozbiljne gladi duše za duhovnom snagom i nebeskom mudrošću. Popušta se kušnjama, zadovoljava se apetit i dolazi do odvajanja od Boga. … Sjećate se Ezavovog slučaja. On je prošao krizu svojeg života a da to nije ni primijetio. Ono što je smatrao pitanjem koje jedva da zaslužuje da se o njemu razmišlja, bilo je čin koji je otkrio prevladavajuće crte njegovog karaktera. Time se pokazao njegov izbor, pokazalo se koliko cijeni ono što je sveto i što treba s najvećom pozornošću njegovati. Prodao je svoje prvorodstvo radi zadovoljenja trenutačnih potreba i to je odredilo čitav smjer njegovog života. Za Ezava je zalogaj mesa značio više od službe njegovom Gospodaru. (Letter 5, 1877.) O, kad bi Božji narod razmislio o činjenici da jedan pogrešan postupak ostavlja prljavi trag u povijesti i iskustvu koji ne može oprati ništa osim Kristove krvi. Svaki postupak u životu treba ozbiljno razmotriti, jer on kao iz otvorene slavine šalje u svijet potoke blagoslova ili potoke zla. Neka oni koji poznaju Bibliju žive Kristovim životom. Svi moraju uzeti u obzir da obavljaju djelo koje treba trajati čitavu vječnost. … Nitko na ovom svijetu ne može učiniti ništa sebičnije nego da proda svoje prvorodstvo za zdjelu variva. Imajmo na umu da su Ezavom upravljale njegove želje. Apetit i tjelesne sklonosti vladale su ovim čovjekom i on je prodao svoju dušu da bi zadovoljio apetit. Čine li to isto i neki koji poznaju sadašnju istinu? … “Budno pazite da tko ne postane bludnik ili bezbožnik poput Ezava, koji za jedno jedino jelo prodade prava prvorodstva svoga!” (Hebrejima 12,16) Kako je mnogo onih čija su imena upisana u crkvene knjige koji će, radi neke sebične prednosti, žrtvovati svoje poštenje i riskirati da snose posljedice. Da bi zadovoljili svoje tjelesne želje, oni će nezaštićeni upasti u Sotoninu zamku. Zbog sebičnih utjecaja oni prodaju svoj mir, prodaju svoju dušu. Kada je zadovoljio svoju želju, Ezav je požalio zbog onog što je učinio. “Znate, naime, da je kasnije, kad je htio dobiti blagoslov, bio odbačen jer nije našao mogućnost za promjenu odluke, iako ju je sa suzama tražio.” (Hebrejima 12,17) Neka Gospodin učini da svatko tko spominje Kristovo ime odbaci nepravdu! (Letter 47, 1894.)


Komentiraj