Jutarnji stih

“Nikada čovjek nije govorio kao ovaj čovjek!””

“Kad se stražari vratiše glavarima svećeničkim, ovi ih upitaše: ‘Zašto ga niste doveli?’ Stražari odgovoriše: ‘Nikada čovjek nije govorio kao ovaj čovjek!’” (Ivan 7,45.46)
Krist je na ovaj svijet došao točno onako kao što je u Starom zavjetu prorečeno, ali bez obzira na to, Njega su pogrešno razumjeli i pogrešno procijenili. Farizeji su bili izvan sebe od mržnje prema Njemu jer su vidjeli da Njegov nauk posjeduje silu i privlačnost kojih su njihove riječi bile potpuno lišene. Zaključili su da je jedini način da presijeku Njegov utjecaj da Ga osude na smrtnu kaznu, i stoga su poslali sluge da Ga dovedu. Ali kada su ovi ljudi čuli Njegov glas i saslušali Njegove milostive riječi, bili su toliko očarani da su zaboravili na svoj zadatak. … “Zar ste i vi zavedeni?” pitali su starješine. … Tada im je Nikodem rekao: “Osuđuje li naš Zakon nekoga ako se prije ne sasluša i ne dozna što je učinio?” (Ivan 7,51) Pouka koju je Krist uputio Nikodemu nije bila uzaludna. Njegov um se učvrstio u uvjerenju i on je u svojem srcu prihvatio Isusa. Nakon razgovora sa Spasiteljem, ozbiljno je istraživao starozavjetne spise i sagledao istinu u kontekstu Evanđelja. Pitanje koje je postavio bilo je mudro i nametnulo bi se i samo onima koji su predvodili to vijeće da nisu bili prevareni od strane neprijatelja. Ali oni su bili tako ispunjeni predrasudama da nijedan dokaz u prilog Isusa iz Nazareta, koliko god bio uvjerljiv, za njih nije imao nikakvu vrijednost. Odgovor koji je Nikodem dobio, glasio je: “Zar si i ti iz Galileje? … Ispitaj pa ćeš vidjeti da iz Galileje ne ustaje nikakav prorok!” (Ivan 7,52) Svećenici i glavari su pogrešno smatrali, a to je i bila Sotonina namjera, da je Krist došao iz Galileje. Neki koji su znali da je rođen u Betlehemu, šutjeli su kako neistina ne bi izgubila na snazi. Činjenice su bile jednostavne. Svjetlo nije bilo ni najmanje zamagljeno. Ali Kristovo djelo tumačili su razni ljudi u skladu sa stanjem svojeg uma. … Knez mironosni došao je objaviti istinu koja je trebala unijeti sklad tamo gdje je vladala zbrka. Ali Onaj koji je došao donijeti mir i dobru volju, pokrenuo je sukob koji je završio Njegovim raspećem. (Manuscript 31, 1889.)


Komentiraj