“Nisu mu sinovi zbog ljage svoje”

1. 05. 2018.

“Blago narodu kojem je tako, blago narodu kojem je Jahve Bog!” (Psalam 144,15)
Zahvaljujem Gospodinu mojem Bogu za veliku dobrotu, milost i ljubav koje je pokazao prema ljudskoj obitelji. Ja sam uvjerena da mi trebamo njegovati radost; zašto? To otkriva svijetu mir i zadovoljstvo i našu prednost što ih imamo. Time što nosimo sjenku tuge, ne poštujemo našega Gospodina i Spasitelja. Mnogi tako čine. … “Slušajte, nebesa, jer ja ću govoriti, i čuj, zemljo, riječi usta mojih. Nek mi nauk daždi poput kiše, kao rosa riječ nek moja padne; kao kišica po zeleni i kao pljusak po bilju. Jer razglasit ću ime Gospodnje; priznajte veličinu Boga našega. On je Stijena, savršeno je djelo njegovo, jer pravi su svi njegovi puti; Bog istine i bez nepravde, pravedan i pravičan je on. Oni se iskvariše pred njim, nisu mu sinovi zbog ljage svoje, naraštaj su izopačen i razvratan.” (Ponovljeni zakon 32,1-5 — Varaždinska Biblija) “Nisu mu sinovi zbog ljage svoje.” Oni ne posjeduju karakter Božjih sinova i kćeri; ni u duhu, ni u riječima, ni u djelima ne liče na ljude koji vole Boga i drže Njegove zapovijedi. “Tako li uzvraćaš Jahvi, narode glupi i bezumni! Nije li on Otac tvoj, Stvoritelj? … Tad Jahvu njegov narod zapade, Jakov bî njegova baština. U zemlji stepskoj on ga je našao, u pustinjskoj jezivoj pustoši. Obujmio ga, gajio ga i čuvao k’o zjenu oka svoga.” (redci 6.9.10) Božja nježnost prema Njegovom narodu, Njegova neprestana briga za njih, bogatstvo mudrosti koje se vidi u načinima na koje ih je vodio k sebi, zahtijevaju naše žrtve zahvalnice izražene u najiskrenijoj predaji Njegovoj službi, sa svom poniznošću uma i pokajanjem duše. Gospodin je milostiv i On želi da Njegov narod pokazuje Njegovu dobrotu priznavanjem u radosnoj zahvalnosti Bogu. Svi koji cijene Božje darove, bit će sretni ljudi. (Manuscript Release 66, 1896.)

Leave a Comment