Jutarnji stih

Obećanje Duha Svetoga:

“Primit ćete snagu” “Ali, primit ćete snagu pošto Duh Sveti dođe na vas, pa ćete mi biti svjedoci u Jeruzalemu, u svoj Judeji, u Samariji i sve do kraja zemlje.” (Djela 1,8)
Nakon uskrsnuća, Krist je uzašao na Nebo da bi primio počasti koje Mu pripadaju. Trebao je sjesti na prijestolje pred cijelim svemirom i pred svjetovima koji nisu pali. Otac je želio ostaviti snažan dojam na um vjernika prizorom slavnog dočeka Njegovog Sina u dom koji je napustio. Jer On je radi nas osiromašio, da bismo se mi Njegovim siromaštvom obogatili (vidi 2. Korinćanima 8,9). … Kada se uznosio na Nebo, Kristove ruke bile su raširene da bi blagoslovile Njegove učenike. Dok su oni stajali gledajući uvis ne bi li bacili posljednji pogled na svojega Gospodina, nebesko mnoštvo primilo Ga je u radosne redove kerubina i serafina. Dok su Ga pratili u nebeski dom, pjevali su u čast Njegove pobjede: “Sva kraljevstva svijeta, pjevajte Bogu, slavite Jahvu, koji se vozi po nebu, po nebu iskonskom!” (Psalam 68,33.34) U povodu svojeg uznesenja i ustoličenja, u vrijeme velikog slavlja na Nebu, Krist je odlučio darovati one koji su bili s Njim, kao i one koji će povjerovati u Njega. Koji je poklon, dovoljno vrijedan, Krist mogao dati da bi obilježio i uveličao svečanost preuzimanja posredničkog prijestolja? Taj poklon morao je biti dostojan Njegove veličine i kraljevskog položaja. Krist je dao svojega predstavnika, treću Osobu Božanstva, Duha Svetoga. Taj dar se ničim nije mogao nadmašiti. … Na blagdan Pedesetnice Krist je svojim učenicima dao Duha Svetoga kao njihovog Branitelja. On je trebao zauvijek prebivati u Njegovoj Crkvi. U židovskom vjerskom sustavu utjecaj tog Duha često se otkrivao na upadljiv način, ali nikada u potpunosti. Duh je čekao na Kristovo raspeće, uskrsnuće i uzašašće. Stoljećima su se upućivale molitve za ispunjenje obećanja o izlijevanju Duha, i nijedna od tih usrdnih molbi nije zaboravljena. Učenici su deset dana u gornjoj sobi upućivali molitve (vidi Djela 1,14), a Krist im se na Nebu pridružio svojim posredovanjem (vidi Hebrejima 7,25). Tražio je dar Duha da bi Ga mogao izliti na svoj narod. … Pošto je (Krist) sjeo na prijestolje, dao je Duha kao što je i obećao, i kao nalet moćnog vjetra spustio se na okupljene ispunivši cijelu kuću (vidi Djela 2,2). On je došao u punini sile, kao da je vjekovima obuzdavan, a onda iznenada izliven na Crkvu, da bi Ga ona prenijela svijetu. Što je uslijedilo nakon tog izlijevanja? U jednome danu obratile su se tisuće ljudi (vidi Djela 2,41). (Manuscript 44, 1898.)


Komentiraj