Jutarnji stih

Oblak i oganj

“Rasprostro je oblak kao pokrov, i oganj da se obnoć sja.” (Psalam 105,39)
“‘Rasprostro je oblak kao pokrov, i oganj da se obnoć sja.’ (Psalam 105,39; vidi također 1. Korinćanima 10,1.2) Stup njihovog nevidljivog Vođe uvijek je bio pred njima. Oblak je danju usmjeravao njihovo putovanje ili se širio kao svod nad mnoštvom. On je služio kao zaštita od sunčane žege, a svojim hladom i vlagom pružao je osvježenje u isušenoj, žednoj pustinji. Noću je postajao stup od ognja koji je osvjetljavao tabor i neprekidno svjedočio o božanskoj prisutnosti. U jednom od najljepših i najutješnijih ulomaka u Izaijinim proročanstvima, spominje se stup od oblaka i ognja koji prikazuje Božju brigu za Njegov narod u posljednjoj velikoj borbi protiv sila zla: ‘Sazdat će Jahve nad svom Gorom sionskom i nad svima što ondje budu zborovali oblak s dimom danju, a noću sjaj ognja žarkoga. Jer, vrh svega Slava će biti zaklon i sjenica da zasjenjuje danju od pripeke, štit i utočište od pljuska i oluje.’ (Izaija 4,5.6)” (Patrijarsi i proroci, str. 227,228) “U vremenu kušnje koje je pred nama, Božje obećanje o sigurnosti odnosit će se na one koji održe riječ Njegovog trpljenja. Krist će reći vjernima: ‘Hajde, narode moj, uđi u sobe i vrata za sobom zatvori. Sakrij se časkom dok jarost ne prođe.’ (Izaija 26,20) Lav od koljena Judina, tako strašan za one koji odbacuju Njegovu milost, bit će Janje Božje za poslušne i vjerne. Stup od oblaka koji prijestupnicima Božjeg zakona objavljuje gnjev i užas, svjetlo je, milost i spasenje onima koji drže Njegove zapovijedi. Ruka dovoljno jaka da uništi pobunjenike bit će jaka da oslobodi odane. Svi vjerni sigurno će biti sabrani. ‘I on će poslati anđele svoje s glasnom trubom da skupe izabranike njegove od četiri vjetra, od jednoga kraja nebesa do drugoga.’ (Matej 24,31)” (Testimonies for the Church, sv. 6, str. 404)


Komentiraj