Oblak i vatra

9. 07. 2014.

““Rasprostro je oblak kao pokrov, i oganj da se obnoć sja.”“ (Psalam 105,39)

““Jahve je išao pred njima, danju u stupu od oblaka, da im put pokazuje, a noću u stupu od ognja, da im svijetli.”“ (Izlazak 13,21) … Stup njihovog nevidljivog Vođe uvijek je bio pred njima. Oblak je danju usmjeravao njihovo putovanje ili se širio kao svod nad mnoštvom. On je služio kao zaštita od sunčane žege, a svojim hladom i vlagom pružao je osvježenje u isušenoj, žednoj pustinji. Noću je postojao stup od ognja koji je osvjetljavao tabor i neprekidno svjedočio o božanskoj prisutnosti.
U jednom od najljepših i najutješnijih ulomaka u Izaijinim proročanstvima, spominje se stup od oblaka i ognja koji predstavlja Božju brigu za njegov narod u posljednjoj velikoj borbi protiv sila zla: ““Sazdat će Jahve nad svom Gorom sionskom i nad svima što ondje budu zborovali oblak s dimom danju, a noću sjaj ognja žarkoga. Jer, vrh sveg Slava će biti zaklon i sjenica da zasjenjuje danju od pripeke, štit i utočište od pljuska i oluje.”“ (Izaija 4,5.6) (Patrijarsi i proroci, str. 227,228)
U vrijeme kušnje koja se nalazi pred nama, na one koji su održali riječ Njegovog trpljenja bit će stavljen Božji zalog sigurnosti. Krist će reći vjernima: ““Hajde, narode moj, uđi u sobe i vrata za sobom zatvori. Sakrij se časkom dok jarost ne prođe.”“ (Izaija 26,20) Lav Judin, tako strašan za one koji odbacuju Njegovu milost, bit će Janje Božje za poslušne i vjerne. Stup od oblaka koji objavljuje gnjev, strah i trepet za prijestupnike Božjeg zakona je svjetlo, milost i spasenje onima koji su držali Njegove zapovijedi. Ruka jaka da pobije buntovne bit će jaka da oslobodi odane. Svaki pojedinac od vjernih sigurno će biti prikupljen. ““I on će poslati anđele svoje s glasnom trubom da skupe izabranike njegove od četiri vjetra, od jednoga kraja nebesa do drugoga.”“ (Matej 24,31) (6T 404)

Leave a Comment