Jutarnji stih

Od mesara do literarnog evanđelista

“Tada Isus reče učenicima svojim: ‘Ako, dakle, tko hoće ići za mnom, neka se odreče samog sebe, neka uzme svoj križ i neka me slijedi!'” (Matej 16,24)

Kao mesar dobro sam zarađivao za život i materijalna budućnost izgledala mi je svijetla. Klao sam stoku i druge životinje petnaest godina i prilično se izvještio u tome. Ali dok sam čitao Bibliju i knjige Duha proroštva, stekao sam dojam da trebam napustiti klaonicu i naći posao u kojem bih mogao raditi za Boga.

Jedne subote gostujući propovjednik je u crkvi obrazlagao žurnu potrebu za literarnim radnicima. Na kraju propovijedi uputio je poziv svima koji su zainteresirani za literarno djelo. Unutarnji glas me je naveo da ustanem i obvežem se za ovaj posao. Kada sam ustao, cijela crkva se podsmjehivala jer su dobro znali da nisam obrazovan. Mnogi su mislili da se ovim poslom mogu baviti samo obrazovani ljudi. Moja supruga je rekla tom pastoru da nisam prikladna osoba za literarnog evanđelista. Ona je to rekla djelomično i zbog toga što je čula da literarni evanđelisti često moraju prelaziti iz jednog mjesta u drugo, tako da se plašila da će nam život postati težak.

Prošlo je neko vrijeme, a ja sam osjetio tako snažan poziv da sam svojoj obitelji priopćio odluku da napustim rad u klaonici kako bih mogao postati literarni evanđelist. Oni su bili nezadovoljni i predbacivali mi da napuštam svoje obveze prema njima prelaskom na novi posao. Ali ja sam im rekao da vjerujem da me Bog poziva na bolji posao, pri čemu ću se moći i dalje brinuti za njih i druge ljude dok ih budem pripremao za budućnost na Nebu. Kad sam zatvorio klaonicu, dosta sam propatio. Moja supruga i petero djece okrenuli su se protiv mene jer su slušali “savjete” nekih susjeda. Pokušavao sam im objasniti Božji poziv i da sam primio novo svjetlo za svoj život, ali bez uspjeha. U mojem umu, međutim, bila je jasna Božja volja za moj život.

Tako sam 2008. otišao u ured Misije i prijavio se za rad u literarnoj službi. Ubrzo nakon što sam počeo svoj novi posao, sumnje i brige moje supruge su nestale. Tijekom te prve godine vidio sam veliku promjenu u svojem životu zbog toga što sam služio Gospodinu. Ohrabrio sam svoju obitelj retkom iz Mateja 16,24 i ukazao im na naše uzvišenije životne ciljeve ovdje na Zemlji. Gospodin nas je izuzetno blagoslovio. Dao mi je mnogo bolji posao s uzvišenijim ciljem.

Wilson Nduwimana, Burundi


Komentiraj