Jutarnji stih

Odisati nebeskim blagoslovima

“Tko je među vama mudar i pametan? Neka dobrim življenjem pokaže djela učinjena s blagošću koja je vlastita mudrosti! Ako li u srcu svom nosite gorku zavist i sebičnost, nemojte se ponositi i (nemojte) lagati protiv istine!” (Jakov 3,13.14)
Što znači lagati protiv istine? To znači tvrditi da vjerujete u istinu, dok duh, riječi i ponašanje ne predstavljaju Krista, nego Sotonu. Poticati zlo, biti nestrpljiv i ne opraštati znači lagati protiv istine, a ljubav, strpljenje i podnošenje u skladu su s načelima istine. Istina je uvijek čista i ljubazna i odiše nebeskim mirisom nepomiješanim sa sebičnošću. … Neljubaznost, klevetanje drugih, oštre, grube osude i zle misli, nisu rezultat milosti koja dolazi odozgo. … Kršćaninov jezik mora biti blag i oprezan jer njegova sveta vjera zahtijeva od njega da svijetu predstavlja Krista. Svi koji žive u Kristu pokazivat će ljubazno i pomirljivo ophođenje koje se oslikavalo u Njegovom životu. Njihovi postupci bit će ispunjeni pobožnošću, jednakošću i čistoćom. Oni će imati pokornost mudrosti i pokazivat će dar Isusove milosti. (Review and Herald, 12. ožujka 1895.) “I neka u vašim srcima vlada mir Kristov. … Budite i zahvalni! Neka riječ Kristova obilno stanuje u vama! Poučavajte i opominjite jedan drugoga sa svom mudrošću! Na poticaj milosti pjevajte Bogu u svojim srcima psalmima, hvalospjevima i nadahnutim pjesmama!” (Kološanima 3,15.16) Tako je Krist živio. On je često bio okružen kušnjama, ali u trenucima napada ili kušnji, pjevao je Bogu hvale. S duhovnim pjesmama On je prekidao tečan govor onih koje je Sotona koristio da stvaraju razdor. … Kada su oni koji vole Boga u kušnji, neka pjevaju hvale svojem Stvoritelju, umjesto da izgovaraju optužbe ili pronalaze krivce. Gospodin će blagosloviti one koji tako pokušavaju graditi mir. Vjerujte u Boga. Pazite da ne dajete neprijatelju nikakvu prednost svojim nepažljivim riječima. Samo gledajte u Isusa. On je vaša snaga. … Budite tako obazrivi, nježni i suosjećajni da ozračje koje vas okružuje bude začinjeno nebeskim blagoslovom. (The Youth’s Instructor, 12. rujna 1901.)


Komentiraj