Jutarnji stih

Odražavati svjetlo Sunca Pravednosti

““Za ovo svjedočimo mi i Duh Sveti kojega je Bog dao onima koji mu se pokoravaju.”“ (Djela 5,32)

Bog želi da svaki vjernik Crkve vjerno izvrši svoju dužnost, da shvati svoju odgovornost i da oko svoje duše stvori nebesko ozračje prikupljajući blistave zrake Sunca Pravednosti osvjetljavajući njima put svima oko sebe. …
Mi trebamo biti Kristovi predstavnici kao što je Krist bio Očev predstavnik. Mi se želimo osposobiti da privučemo duše Kristu, da im ukažemo na Janje s Golgote koje je na sebe uzelo grijehe svijeta. Krist ne odijeva grijeh svojom pravednošću, već ga uklanja i na njegovo mjesto stavlja svoju pravednost. Kada vaši grijesi budu očišćeni, Kristova pravednost će ići ispred vas i slava Gospodnja bit će vam zadnja straža. Onda ćete i svojim utjecajem stati odlučno na Kristovu stranu jer ćete, umjesto da u središte stavljate sebe, Krista učiniti središtem, a sebe smatrati samo čuvarom svetih zaloga.
Kada se podsjetite da je Krist svojom krvlju platio vaše otkupljenje i otkupljenje vaših bližnjih, bit ćete pokrenuti i prikupljat ćete blistave zrake Njegove pravednosti da biste ih mogli usmjeriti na putove onih oko sebe. Ne smijete gledati u budućnost očekujući da ćete jednog dalekog dana postati sveti; sada trebate biti posvećeni istinom. … Isus je rekao: ““Ali, primit ćete snagu pošto Duh Sveti dođe na vas, pa ćete mi biti svjedoci … sve do kraja zemlje.”“ (Djela 1,8) Mi trebamo primiti Svetoga Duha. Sveti Duh je Branitelj za kojeg je Isus obećao svojim učenicima da će ih podsjetiti na sve što im je rekao.
Prestanimo onda gledati sebe, već gledajmo Onoga od kojeg dolaze sve vrline. Nitko od nas ne može sebe učiniti boljim, već trebamo doći Isusu takvi kakvi jesmo, iskreno se želeći očistiti od svake mrlje i prljavštine grijeha i primiti dar Svetoga Duha. … Živom vjerom možemo se osloniti na Njegovo obećanje jer znamo da je rekao: ““Budu l’ vam grijesi kao grimiz, pobijeljet će poput snijega; kao purpur budu li crveni, postat će kao vuna.”“ (Izaija 1,18)
Mi trebamo biti Kristovi svjedoci, trebamo drugima slati svjetlo kojim je Gospodin obasjao nas. Mi trebamo biti slični vjernim vojnicima koji koračaju pod krvlju poprskanom zastavom Kneza Emanuela. … Zapovjednik našeg spasenja poznaje plan bitke i uz Njega ćemo izići i više nego pobjednici. (ST, 4. travnja 1892.)


Komentiraj