Jutarnji stih

Održava duhovni život

“Odgovori im Isus: ‘Ja sam kruh života. Tko dolazi k meni, sigurno neće ogladnjeti. Tko vjeruje u me, sigurno neće nikada ožednjeti.’” (Ivan 6,35)

Bog nam govori u svojoj Riječi. U njoj se najjasnije otkriva Njegov karakter, Njegovo postupanje prema ljudima i veliko djelo otkupljenja. U njoj nam je izložena povijest patrijarhâ, proroka i drugih svetih ljudi iz davnine. Bili su to ljudi koji su “patili kao i mi”. (Jakov 5,17) Mi ih gledamo kako se bore s obeshrabrenjem koje i nas obuzima, kako poput nas padaju u kušnjama i kako ipak hrabro ustaju i pobjeđuju Božjom milošću. Tako gledajući stječemo hrabrost u svojoj težnji za pravednošću. I dok čitamo o dragocjenim iskustvima koja su stekli, o svjetlosti, ljubavi i blagoslovima u kojima su uživali, o djelu koje su obavili milošću što im je bila udijeljena, duh koji je njih nadahnjivao rasplamsava i u našem srcu plamen svetog natjecanja, želje da im budemo slični po karakteru te da poput njih hodimo s Bogom.
Isus je rekao za starozavjetne spise, a koliko se više to odnosi na novozavjetne: “I upravo ona svjedoče za me.” (Ivan 5,39) … Ako se želite upoznati sa Spasiteljem — proučavajte Sveto pismo! … Napunite svoje srce Božjim riječima. One su živa voda što gasi vašu goruću žeđ. One su živi kruh s Neba. … Naše tijelo izgrađeno je od onoga što jedemo i pijemo; i kako je to u tjelesnom životu, tako je i u duhovnom: ono o čemu razmišljamo udahnjuje raspoloženje i snagu našoj duhovnoj naravi. (Put Kristu, str. 75,76)
Duhovni život mora se održavati vezom s Kristom preko Njegove Riječi. Um se mora njome baviti, srce mora biti njome ispunjeno. Božja riječ usađena u srce, kao svetinja njegovana i poštovana u srcu, silom Kristove milosti može učiniti da čovjek postane i ostane prav. (2SM 125)
Kada primimo Njegove riječi pouke, kada one preuzmu vlast nad nama, Isus postaje trajno prisutan u nama, upravlja našim mislima, idejama i postupcima. … Isus Krist nam postaje sve — Prvi, Posljednji i Najbolji u svemu. (TM 389)


Komentiraj