Jutarnji stih

Odvojeni od svijeta

„Očuvajte sami sebe u ljubavi Božjoj, očekujući milosrđe našega Gospodina, Isusa Krista, za vječni život!“ (Juda 21)

Oni koji s Isusovih usana čuju riječi: „Dobro, valjani i vjerni slugo!“ (Matej 25,23), bit će herojski sluge pravde. Oni ne moraju nikada održati propovijed s propovjedaonice, ali odani i svjesni zahtjeva koje Bog ima prema njima, revnujući za Njegovu čast, oni će služiti dušama koje su otkupljene Kristovom krvlju. Oni će uvidjeti potrebu da u svoj rad unesu spreman um, ozbiljan duh i nesebičnu revnost iz cijeloga srca. Oni neće po svaku cijenu čuvati svoje dostojanstvo, već će brižljivo i promišljeno nastojati zadobiti srca onih kojima služe. …

Apostol Pavao iznosi prednosti koje nam stoje nadohvat ruke. On kaže: „Budući da imamo ova obećanja, očistimo se, ljubljeni, od svake tjelesne i duševne ljage, i privedimo k savršenstvu svoju svetost u strahu Božjemu!“ (2. Korinćanima 7,1) Mi se trebamo odvojiti od svijeta u duhu i ponašanju ako želimo postati Božji sinovi i kćeri. U molitvi za svoje sljedbenike, Krist je zatražio: „Ne molim te da ih digneš sa svijeta, već da ih očuvaš od Zloga. Oni ne pripadaju svijetu, kao što ni ja ne pripadam svijetu. Posveti ih istinom; tvoja je riječ istina.“ (Ivan 17,15.16)

Ozbiljno djelo stoji pred svakim od nas. Pravedne misli, neporočne i svete namjere ne dolaze nam potpuno prirodno. Mi se moramo truditi oko njih. … Oni koji se nalaze u vlasti Božjega Duha neće tražiti svoja zadovoljstva i zabave. Ako Krist sjedi na prijestolju srca vjernika svoje Crkve, oni će se odazvati na poziv: „Iziđite između njih i odvojite se.“ (2. Korinćanima 6,17).Nemojte imati udjela u grijesima ovoga svijeta!

Bog ima posao za svoje vjerne stražare koji trebaju ustati u obranu istine. Oni trebaju upozoravati i moliti otkrivajući svojim djelima svoju vjeru. Oni trebaju stati, kao nekada Noa, u plemenitoj vjernosti iz cijeloga srca, s karakterom koji nije opoganjen bezakonjem koje se čini oko njih. Oni trebaju raditi na spašavanju ljudskog roda kao što je to Krist činio. Radnici koji se tako pokažu dostojni ukazanog povjerenja, bit će izloženi mržnji i ukorima. Protiv njih će biti podizane lažne optužbe s ciljem da ih uklone s njihovih visokih položaja. Međutim, oni svoj temelj grade na Stijeni, ostaju nepokolebani opominjući, preklinjući i ukoravajući grijeh i poklonike uživanja svojom moralnom čvrstinom i razumnim načinom života. (Review and Herald, 28. studenoga 1899.)


Komentiraj