Jutarnji stih

Oponašanje Krista

“Zato, sveta braćo, koji ste dionici nebeskoga poziva, promatrajte poslanika i velikog svećenika naše vjere, Isusa. On je vjeran onomu koji ga postavi (velikom svećeniku), kao što bijaše i Mojsije u svoj kući Božjoj.” (Hebrejima 3,1.2)
Kad je davao primjer ljudima kakvi trebaju biti i što trebaju činiti, Isus, Otkupitelj svijeta, nije imao lak put. … Iako je bio vojskovođa Neba, na Zemlji je bio kao jedan od slugu. Bez prigovora je podnosio oskudicu i živio kao siromah. On nije uživao u raskoši kojom se okružuju mnogi koji tvrde da su Njegovi sljedbenici; uopće nije mario za svoje zadovoljstvo, lagodnost i udobnost. Bio je čovjek patnje i upoznat s tugom. Čitav svoj život proveo je u samoodricanju, izraženom u molitvi: “Neka ne bude kako ja hoću, nego kako ti hoćeš.” Krist je naš Uzor i oni koji Ga slijede, neće hodati u tami jer neće tražiti vlastito zadovoljstvo. Proslavljanje Boga bit će trajni cilj njihovog života. Krist je predstavio Božji karakter svijetu. Gospodin Isus je tako uredio svoj život da su ljudi morali priznati da je sve činio kako valja. Otkupitelj svijeta bio je svjetlo svijetu jer je Njegov karakter bio bez mane. Iako je bio jedinorođeni Božji Sin i baštinik svega što postoji na Nebu i na Zemlji, On nije ostavio primjer lijenosti i ugađanja samom sebi. Krist nikada nikome nije laskao. On nikada nije obmanuo ili prevario, nikada nije mijenjao svoj smjer istinske pravednosti da bi zadobio simpatije ili odobravanje. Uvijek je govorio istinu. Zakon ljubaznosti bio je na Njegovim usnama i laž nije izišla iz Njegovih usta. Neka ljudski radnik usporedi svoj život s Kristovim životom i milošću koju Isus daje onima koji Ga prihvate kao svojega osobnog Spasitelja, dostigne razinu pravednosti. Neka oponaša primjer Onoga koji je vršio Zakon Jahvin, koji je rekao: “Kao što sam i ja vršio zapovijedi Oca svog.” (Ivan 15,10) Oni koji slijede Krista, neprekidno će gledati u savršeni zakon slobode i milošću koju im Krist daje oblikovat će karakter prema božanskim zahtjevima. (The Youth’s Instructor, 18. listopada 1894.)


Komentiraj