Oslobođena od depresije

21. 11. 2015.

“Trpi li tko među vama nevolje? Neka moli! Veseli li se tko? Neka pjeva hvalospjev!” (Jakov 5,13)

Marta je prolazila teško životno razdoblje. Bila je u depresiji, a razina njezinog stresa bila je toliko visoka da je bila na rubu odluke da okonča život.
Jednog dana otišla je u banku platiti neke račune i riješiti neke probleme. Dok je čekala na menadžera banke, sjela je pokraj prelijepe žene koja je čitala knjigu o stresu. Privučena naslovom i ilustracijama i ne mogavši sakriti radoznalost, Marta je upitala ženu gdje bi mogla kupiti tu knjigu.
Žena je rekla Marti da ju je ona kupila od žene koja je došla u njezinu kuću prije nekoliko mjeseci. Imala je kod sebe telefonski broj koji je dala Marti.
Čim je Marta stigla kući, nazvala je broj koji joj je žena dala. Na poziv je odgovorila Branca, literarna evanđelistica. Žena joj je zakazala vrijeme u koje će se sastati. Branca joj je tada pokazala knjige koje je donijela i Marta je kupila neke materijale koji su joj trebali biti dostavljeni tjedan dana poslije.
Kad joj je Branca donijela knjige, Marta je odgovorila na poziv na vratima, ali je bila uznemirena i slabo odjevena. Zatim je verbalno napala Brancu rekavši da neće preuzeti knjige i zahtijevala da je Branca ostavi i da se nikada više ne vrati. Branca je pokušala smiriti Martu, ali ništa nije vrijedilo. Shvativši da neće ništa postići, Branca je odlučila otići, ali je prvo upitala Martu bi li se smjela pomoliti za nju. Marta je nevoljko pristala. Nakon molitve progovorila je promijenjenim glasom: “Ne vjerujem vam ništa što govorite o Bogu.” Branca se oprostila i otišla kući sažalijevajući Martu.
Nakon dva dana Branca je primila telefonski poziv od Marte. Plačući tražila je oprost za svoje ponašanje i za riječi koje je izrekla.
Pitala je Brancu: “Možete li me ponovno posjetiti? Moramo razgovarati. Mogu li ići u crkvu s vama?”
Nekoliko mjeseci poslije Marta je bila nova osoba, puna nade i radosti. Marta je dobila biblijske satove i krstila se u Adventističkoj crkvi u Montevideu u Urugvaju.
Budite danas oruđe u Gospodnjim rukama i vaši će napori uroditi plodom.
Anonimni autor, Urugvaj

Leave a Comment