Jutarnji stih

Otključajte riznicu!

“Meni najmanjemu od svih svetih, dana je ova milost: među poganima evanđeljem navijestiti neistraživo bogatstvo Kristovo.” (Efežanima 3,8)

U Božjoj riječi postoje bogati rudnici istine koje možemo istraživati čitavog života, a ipak shvatiti da smo tek počeli sagledavati njihove dragocjene poruke. … Postoje neistražena bogatstva za nas. Bit će nam potrebna čitava vječnost da shvatimo veličanstvo Božje slave i slave Isusa Krista. …

Isus je rekao: “Ako je tko žedan, neka dođe k meni i neka pije.” (Ivan 7,37 — Varaždinska Biblja) Jeste li iscrpili izvor? Ne, jer je on neiscrpan. Istog trena kada osjetite potrebu, možete piti iznova i iznova. Izvor je uvijek pun. I kada ste jednom pili s tog izvora, nećete pokušavati utoliti svoju žeđ na raspuknutim zdencima ovoga svijeta; nećete tražiti još više zadovoljstva, zabave, razonode i veselja. Ne, jer ste pili s potoka koji napaja i Božji grad. Tada će vaša radost biti potpuna, jer će Krist biti u vama. (Review and Herald, 15. ožujka 1892.)

Uspostaviti sklad s Gospodinom Emanuelom “u kome se nalazi sakriveno sve blago mudrosti i znanja”, u kojemu “stanuje stvarno sva punina božanstva” (Kološanima 2,3.9) — upoznati Ga i imati, dok se srce sve više otvara kako bi primilo Njegove osobine, upoznati Njegovu ljubav i moć, imati Kristovo neizrecivo bogatstvo, shvaćati sve više “koja je tu širina, duljina, visina i dubina, i upoznati ljubav Kristovu koja nadilazi spoznaju; da budete ispunjeni do sve punine koja dolazi od Boga” (Efežanima 3,18.19) — “to je baština slugu Jahvinih, to im je pobjeda od mene — riječ je Jahvina” (Izaija 54,17). (Misli s Gore blaženstava, str. 35,36)

Nema potrebe da gladujemo, nema potrebe da budemo žedni dok je nebeska riznica otvorena i dan nam je ključ u ruke. Što je ključ? Vjera, koja je dar od Boga. Otključajte riznicu; uživajte u njezinim dragocjenostima. (Review and Herald, 15. ožujka 1892.)

 


Komentiraj