Otkriven Božji karakter

12. 01. 2018.

“Ali Bog pokaza svoju ljubav prema nama time što je Krist, dok smo još bili grešnici, umro za nas.” (Rimljanima 5,8)

Čovjekov pad sa svim njegovim posljedicama nije prošao nezamijećeno kod Svemogućega. Otkupljenje nije bilo posljedica, plan donesen nakon Adamovog pada, nego vječna namjera provedena da bi se omogućio blagoslov ne samo za ovaj atom koji je naš svijet, nego i za dobro svih svjetova koje je Bog stvorio. …

Kada je čovjek sagriješio, čitavo Nebo bilo je ispunjeno tugom. … Izvan sklada s Božjom naravi, pod nepopustljivim stegama Njegovog Zakona, pred ljudskim rodom stajalo je samo uništenje. Budući da je božanski Zakon podjednako nepromjenjiv kao i Božji karakter, za čovjeka ne bi bilo nikakve nade kad ne bi postojao neki način da se njegovi grijesi mogu oprostiti, njegova narav i njegov duh obnoviti da odražava Božje obličje. Božanska ljubav osmislila je takav plan. …

Tijekom stvaranja Krist je bio s Bogom. On je bio jedno s Bogom, jednak s Njim. Samo On, čovjekov Stvoritelj, mogao je biti njegov Spasitelj. Nijedan nebeski anđeo ne bi mogao otkriti Oca grešniku i ponovno ga osvojiti za vjernost Bogu. Ali Krist je mogao pokazati Očevu ljubav jer je Bog bio u Njemu i tako je pomirio svijet sa sobom. Krist je mogao biti “posrednik” između svetog Boga i izgubljenog čovječanstva, jedini koji “ruke svoje stavi na nas dvojicu” (Job 9,33). … On je ponudio da na sebe uzme krivnju i sramotu za grijeh — grijeh koji je toliko uvredljiv za Boga da bi bilo potrebno odvajanje od Njegovog Oca. Krist se ponudio da dosegne dubine čovječjeg poniženja i jada, i dovede dušu koja se kaje i vjeruje u sklad s Bogom. Krist, Janje zaklano od postanka svijeta, ponudio je sebe kao žrtvu i zamjenu za pale Adamove sinove. (Signs of the Times, 13. veljače 1893.)

Preko stvaranja i otkupljenja, preko prirode i Krista, otkriva se slava božanskog karaktera. Čudesnim pokazivanjem ljubavi davanjem “svoga jedinorođenog Sina” … Božji karakter otkrio se stanovnicima svemira. (Isto)

Leave a Comment