Jutarnji stih

Ovaj svijet je bojno polje

“Uprimo pogled u Isusa, koji namjesto određene mu radosti podnese križ ne mareći za sramotu te otada sjedi s desnu Božjeg prijestolja!” (Hebrejima 12,2)

Krist je umjesto radosti koju je imao, podnio križ. On je umro na križu kao žrtva za svijet, i kroz Njegovu žrtvu dobili smo najveći blagoslov koji je Bog mogao darovati — dar Svetoga Duha. Ovaj blagoslov će biti dan svima koji prihvate Krista. Pali svijet je bojno polje za najveći sukob koji su ikada vidjeli nebeski svjetovi i zemaljske sile. Nazvan je kazalištem u kojemu se odvija velika borba između dobra i zla, između Neba i pakla. Svako ljudsko biće ima ulogu u tom sukobu. Nitko ne može stajati na neutralnom području. Ljudi moraju prihvatiti ili ne prihvatiti Otkupitelja. Svi su svjedoci za ili protiv Krista. Krist poziva one koji stoje pod Njegovim barjakom da se zajedno s Njim uključe u sukob kao odani vojnici, da bi mogli naslijediti krunu života. Oni su usvojeni sinovi i kćeri Božje.

Gospodin Isus pozvao je svijet da čuje: “Tko ima uši, neka čuje!” (Matej 11,15) Neka svi slušaju s pokornom i poniznom pozornošću. On ponavlja riječi koje su mu dane od Onoga koji je rekao: “Ovo je Sin moj. Njega poslušajte.” Tko sluša riječi koje su svjetlost i život za sve one koji ih prime? Hoće li muškarci i žene uzeti u obzir da Bog gleda na stvorenja koja je stvorio? On je oblikovao čovjekov um. Mi ne možemo imati niti jednu plemenitu misao a da ona ne dolazi od Njega. On zna sve tajne ljudskog uma; ta nije li ga On stvorio? Bog zna da je grijeh unizio i srušio čovjeka, i gleda ga sa sažaljenjem i suosjećanjem jer vidi da je pod vlašću Sotone.

Neka kućanstva imaju kapelicu ili crkvu u svom domu. Uzajamna ljubav povezuje srca, i jedinstvo koje postoji među članovima obitelji propovijeda najuspješniju moguću propovijed o praktičnoj pobožnosti. Kad roditelji vjerno ispunjavaju svoju dužnost u obitelji, obuzdavajući, ukoravajući, savjetujući, usmjeravajući i vodeći — otac u obitelji kao svećenik, a majka u kući kao misionarka — oni ispunjavaju svoju dužnost onako kako to Bog želi. Vjerno obavljajući svoju dužnost u domu oni umnažaju mogućnosti za činjenje dobra i izvan doma. Oni postaju obučeniji za rad u svojoj crkvi. Nenametljivo osposobljavajući svoje malo stado, povezujući svoju djecu sa sobom i s Bogom, očevi i majke postaju radnici koji rade zajedno s Bogom. Križ je uzdignut u njihovu domu. Članovi obitelji postaju pripadnici kraljevske obitelji, djeca nebeskog Kralja. (Manuscript 56, 1899.)


Komentiraj