Pazimo da ne izgubimo vezu s Bogom

15. 03. 2016.

“Jer znam da će zapovjediti sinovima svojim i domu svojemu nakon sebe da se drže putova Gospodinovih i da čine što je pravo i dobro.” (Postanak 18,19 — DK)
Ima nade za svakoga od nas, ali samo pod jednim uvjetom — ako se čvrsto držimo Krista i uložimo svu svoju snagu da bismo dostigli savršenstvo Njegovog karaktera. Površna pobožnost koja umanjuje ozbiljnost grijeha i uvijek se poziva na Božju ljubav prema grešniku, ohrabruje grešnike da povjeruju kako će ih Bog spasiti iako svjesno griješe. Na taj način postupaju mnogi koji tvrde da vjeruju u sadašnju istinu. Oni odvajaju istinu od stvarnog života i zato ona nema silu da osvjedoči i obrati dušu. Svaki živac i mišić mora se napregnuti da bi se napustio svijet, njegovi običaji, navike, moda. … Život mnogih pokazuje da oni nemaju živu vezu s Bogom. Prepustili su se matici svijeta i nemaju ničega zajedničkog s Kristom. Takvi vole zabavu i imaju mnogo sebičnih planova, nada i ambicija. Oni služe neprijatelju pretvarajući se da služe Bogu. Tako robuju svojem gospodaru kojem su se dobrovoljno pokorili. … Zar ne postoji razlog što Božji Duh ne radi s Njegovim narodom? Istina se drži u predvorju. Žrtvuje se zajednica s Bogom da bi se udovoljilo svjetovnim odnosima i prijateljima čije se srce neprekidno protivi istini. … Blagoslov je počivao na Abrahamu zato što je Bogu služio u svojem domu. Onaj koji blagoslivlja stan pravednički, kaže: “Jer znam da će zapovjediti … domu svojemu nakon sebe.” (Postanak 18,19 — DK) On neće iznevjeriti istinu. … Roditelji, ako želite Božji blagoslov, činite isto što i Abraham. Suzbijajte zlo i ohrabrujte dobro. Katkada treba zauzeti malo stroži stav umjesto da se popušta djetetovim sklonostima i zadovoljstvima. Slijepa privrženost ne treba biti pravilo u kući. Povlađivanje, koje je zapravo najgora okrutnost, ne treba prakticirati. … Povedite svoju djecu sa sobom u Božji dom. … Ako ne budu pod vašom zaštitom, Sotona će ih sigurno uzeti pod svoje okrilje. Nemojte ohrabrivati njihovo druženje s bezbožnima. Sklonite ih odatle. Odvojite se i sami od takvih i pokažite im da vi stojite na Gospodnjoj strani. (Letter 53, 1887.)

Leave a Comment