Jutarnji stih

Petar je naučio lekciju

“Šimune, Šimune, pazi, sotona je dobio dopuštenje da vas može rešetati kao pšenicu, ali ja sam molio za te da tvoja vjera ne malakše. Tako i ti, kad se jedanput vratiš k meni, učvrsti svoju braću!” (Luka 22,31.32)
“Odvažan, borben, samopouzdan, hitar u zapažanju i nagao u odlukama, brz u osvećivanju, a ipak velikodušan u opraštanju, Petar je često griješio i često dobivao ukore. Ali isto je tako često dobivao i izričita priznanja i pohvale za svoju usrdnu vjernost i odanost Kristu. Strpljivo, s nepristranom ljubavlju, Spasitelj se trudio oko svojeg plahovitog učenika nastojeći obuzdati njegovo samopouzdanje i naučiti ga poniznosti, poslušnosti i povjerenju. Međutim, lekcija je bila samo djelomično naučena. … Stalno je dobivao opomenu: Zanijekat ćeš ‘da me poznaješ’ (Luka 22,34)! Ožalošćeno, vjerno srce učenika otvorilo se riječima izjave: ‘Gospodine — reče mu Šimun — ja sam spreman s tobom i u tamnicu i u smrt ići.’ (Luka 22,33) … Kad su u sudskoj dvorani bile izgovorene riječi odricanja; kad su Petra ljubav i vjernost, probuđene Spasiteljevim pogledom punim sažaljenja i ljubavi i žalosti, odvele u vrt u kojem je Krist plakao i molio se; kad su njegove suze pokajanja kapale na zemlju koja je bila natopljena kapljama krvi Kristove samrtne borbe — tada su Spasiteljeve riječi: ‘Ja sam molio za te’… bile oslonac njegovoj duši. Krist ga nije prepustio očaju iako je unaprijed znao za njegov grijeh. Da je pogled koji je Isus bacio na njega izražavao osudu umjesto sažaljenja; da je pretkazujući njegov grijeh prešutio nadu, kako bi duboka bila tama koja je okruživala Petra! … Onaj koji nije mogao svojeg učenika poštedjeti tjeskobe, nije ga prepustio samoga njezinoj gorčini. Njegova ljubav nikada ne presušuje niti se odriče. Ljudska bića, i sama predana zlu, sklona su grubom postupanju prema onima koji su u kušnji i koji skreću s pravoga puta. Oni ne mogu ispitivati srce, niti znaju njegove borbe i bol. Oni tek trebaju saznati da postoji ukor koji izražava ljubav, udarac koji ranjava da bi izliječio, opomena koja govori o nadi. … Čudesna promjena u Petru bila je plod božanske blagosti. To je životna pouka za sve one koji žele ići stopama Velikog Učitelja.” (Odgoj, str. 78—80)


Komentiraj