Jutarnji stih

Po njihovim rodovima

“Dakle: prepoznat ćete ih po njihovim rodovima.” (Matej 7,20)
Kad oni koji služe Bogu pribjegavaju optuživanju, oni usvajaju Sotonino načelo da bi istjerali Sotonu. To nikad neće uspjeti. To ide Sotoni u prilog. On djeluje na ljudski um pomoću svojih izopačenih načela. Neki koji tvrde da su odani i vjerni Božjoj vladavini, usvajaju ta načela i postupaju u skladu s njima. Kako možemo prepoznati da su oni zapravo neiskreni i nevjerni? “Dakle: prepoznat ćete ih po njihovim rodovima.” Gospodin je vidio način na koji se Sotona koristi svojom moći i jasno mu je predočio istinu kao suprotnost laži. Više puta tijekom te polemike Sotona je bio spreman predati se, priznati da je pogriješio. Ali oni koje je prevario, optužili bi ga da ih želi napustiti. Što je mogao učiniti — pokoriti se Bogu, ili nastaviti putem prijevare? Odlučio je odbaciti istinu i potražiti utočište u neistinama i prijevari. I Gospodin mu je dopustio da nastavi i razotkrije svoja načela. Bog je opravdao sebe i zadržao uz sebe one svjetove u svemiru koji nisu pali, ali Ga je to skupo stajalo. Njegov jedinorođeni Sin predan je kao Sotonina žrtva. Gospodin Isus Krist otkrio je karakter koji je potpuna suprotnost Sotoninom. Kao što bi veliki svećenik odložio svoju raskošnu, obrednu odjeću i služio u bijeloj lanenoj haljini običnog svećenika, tako je i Krist ispraznio sebe, uzeo obličje sluge i prinio žrtvu — sam je bio i svećenik i žrtva. Izazvavši smrt Gospodara svemira, Sotona je osujetio vlastite ciljeve. Smrt Božjeg Sina učinila je Sotoninu smrt neizbježnom. Ipak, dopušteno mu je da još neko vrijeme nastavi sa svojim djelima dok njegova vladavina ne bude u potpunosti razotkrivena pred svjetovima koji nisu pali i pred čitavim svemirom. Prolijevajući krv Božjeg Sina, on je izgubio svaku naklonost i suosjećanje, i svi su ga mogli vidjeti kao lažova, lopova i ubojicu. Bog djeluje na isti način po čitavom svijetu. Muškarci i žene dolaze do mjesta na kojem se put račva, kada moraju odlučiti hoće li dalje ići pravim ili pogrešnim putem. Tisuće i tisuće njih stavljaju masku za koju smatraju da je neprobojna i biraju pogrešan put. … Bog nikoga ne prisiljava. On svima dopušta da slobodno biraju, ali ipak kaže: “Dakle: prepoznat ćete ih po njihovim rodovima.” (Matej 7,20) Gospodin neće smatrati mudrima one koji ne razlikuju drvo koje rađa trnje od drveta koje rađa masline. (Manuscript 57, 1896.; Manuscript Releases, sv. 18, 361—363)


Komentiraj