Početak kraja

20. 07. 2022.

“Isus reče: ‘Dignite kamen!’ ‘Gospodine, već zaudara — reče mu pokojnikova sestra Marta. — Četiri su dana što je umro.’ … Rekavši to, viknu jakim glasom: ‘Lazare, iziđi!’ Pokojnik iziđe obavijen povojima po rukama i nogama. Lice mu bijaše zamotano ručnikom. Isus im naredi: ‘Razvežite ga i pustite ga da ide!’” (Ivan 11,39-44)

U ovom ulomku nailazimo na jedan od najdramatičnijih trenutaka u Isusovom životu i na Njegovo najveće učinjeno čudo. Druge dvije osobe koje je prema evanđeoskom izvještaju podigao u život bile su mrtve vrlo kratko vrijeme. Ali sada se radilo o čovjeku koji je bio mrtav četiri dana, i to je stvaralo teškoću na toploj palestinskoj klimi na kojoj se truljenje brzo odvija.

Još je nešto važno u vezi s ovim izvještajem. Kada je Isus uskrisio Jairovu kćer u 5. poglavlju Evanđelja po Marku, naredio je gotovo svima da napuste prostoriju. I nakon tog događaja rekao im je da nikom ništa ne govore. Ali sada On djeluje pred velikim mnoštvom, stavljajući svoj ugled na kocku dok glasno poziva Lazara da iziđe.

I on je izišao! To je bio trenutak od kojeg srce zastaje dok su svjedočili kako zavijena figura tetura izlazeći iz grobnice.

Kada je učinio ovo čudo, Isus je nesumnjivo mislio na svoju smrt i uskrsnuće koji su se bližili. Uskrsnuće Lazara pretkazalo je Njegovo osobno uskrsnuće. Ali s određenim razlikama. Lazar je bio vraćen u zemaljski život, a Isus u nebesku službu. Lazar je ponovno umro, a Isus će živjeti zauvijek.

Pozornost javnosti prigodom Lazarova uskrsnuća dovest će do posljednjih događaja Isusovog zemaljskog života. Njegovi učenici upozorili su Ga da se ne vraća u Judeju jer su židovski vođe tražili izgovor da Ga ubiju (Ivan 11,8). I sada im je pružio pravi izgovor. “Toga istoga dana odlučili su da ga ubiju.” (redak (53) Zanimljivo je da su i Lazara stavili na svoju listu za odstrel zato što su mnogi Židovi “vjerovali u Isusa” kao rezultat uskrsnuća ovog čovjeka (Ivan 12,10.11).

Ovo najveće čudo dogodilo se u Betaniji, udaljenoj samo nekoliko kilometara od Jeruzalema. Ubrzo će Isus posljednji put ući u veliki grad dok se mnoštvo slijevalo u nj povodom blagdana Pashe. I nakon tog ulaska uslijedit će odlučujući događaji u Njegovom životu.

Čudo učinjeno u Lazarovom životu ukazuje na Isusovu silu koja daje život. Upravo ta sila čini osnovu Radosne vijesti zbog koje je On došao s Neba.

 

Preporučujemo:

Leave a Comment