Jutarnji stih

Pod Božjim budnim okom

“(Velim i zaklinjem) da sa sebe skinete i odložite staroga čovjeka koji pripada prijašnjem načinu života, čovjeka koji u varavim požudama ide u propast, te da se iz dana u dan obnavljate duhom u kojem mislite i da se obučete u novoga čovjeka, stvorena na sliku Božju u istinskoj pravednosti i svetosti.” (Efežanima 4,22-24)
Providnost je osigurala da se svaka duša koja se bori s grešnim navikama može osloboditi od grijeha. “Evo Jaganjca Božjeg koji uzima grijeh svijeta!” (Ivan 1,2) Kršćanin ne treba čuvati svoje grešne navike i njegovati nedostatke karaktera, nego se treba obnoviti obnovom svojega uma prema božanskom liku. Bez obzira na vaše nedostatke, Duh Gospodnji osposobit će vas da ih prepoznate i dat će vam milost da biste ih mogli prevladati. Zahvaljujući zaslugama Kristove krvi, vi možete biti pobjednik — da, više od pobjednika. … Zatražite od Gospodina da vam pokaže kakvi ste; neka On ocijeni vaš život i kada bude ispitivao vaš slučaj, vidjet ćete da ste činili užasne pogreške i da ono što ste mislili da je beznačajno, zapravo bila uvreda u očima Neba. Vi ćete shvatiti da postoji odlučna potreba za potpunom promjenom karaktera. Shvatit ćete da morate odbaciti loše ponašanje i surađivati s Bogom i nebeskim anđelima koji su poslani da pomažu onima koji će baštiniti spasenje. … Naše “ja” mora umrijeti. Sa svakom lošom navikom i sklonošću, koliko god nevino one izgledale svijetu, moramo se boriti dok ih ne pobijedimo, kako bi ljudski radnik mogao usavršiti karakter prema božanskom Uzoru. … Zli putovi i pokvareno ponašanje ljudi koji nas okružuju ne trebaju umanjiti svjetlo naše pobožnosti niti nas voditi da prilagodimo svoje navike i uskladimo svoje običaje i ponašanje sa svjetovnim. Neka molitva teče s usana onih koji tvrde da su Božji sinovi i kćeri: “Pronikni me svega, Bože, srce mi upoznaj, iskušaj me i upoznaj misli moje: pogledaj, ne idem li putem pogubnim, i povedi me putem vječnim!” (Psalam 139,23.24) (The Youth’s Instructor, 7. lipnja 1894.)


Komentiraj