Pod Božjim vodstvom

17. 05. 2018.

“Gle, nikada ne spava, nikada ne drijema čuvar Izraelov. Gospod je čuvar tvoj, Gospod je sjena tvoja; on ti stoji s desne strane. … Gospod te štiti od svakoga zla, on čuva život tvoj.” (Psalam 121,4-7 — Šarić)
[Zabilješke iz dnevnika rano ujutro.] 16. lipnja 1897. Jutros sam se probudila u tri sata i uzdigla svoje srce u molitvi i zahvaljivanju Bogu za Njegovu neprekidnu skrb za ovo domaćinstvo. Molim Gospodina da nas uzme pod svoje vodstvo i da okrene svoje lice k nama. Najiskrenije molim da On počasti naš skromni život svojom prisutnošću u našem domu. Svaki član obitelji može imati Božju silu koja djeluje svakog dana u srcu i karakteru. Kristova vjera u srcu izvor je života. To je živa voda koju će Krist dati svakoj žednoj duši koja Ga zamoli. Mnogi ispovijedaju vjeru u praksi, ali je ona daleko od hrama duše i njihova vjera nije od Isusa Krista. … Oni trebaju pozvati nebeskog Gosta da zauzme prijestolje duše, da upravlja svakim nagonom uma i da čak i misli pokori Isusu Kristu. … 26. lipnja 1897. Dajem hvalu mojem nebeskom Ocu za Njegove blagoslove nakon što sam Ga tražila u molitvi. Idem k mojem nebeskom Ocu kao dijete u potrebi koje ide svojem privremenom, zemaljskom ocu. Mi znamo da se Bog zanima za nas kao što se zemaljski roditelj zaima za svoje dijete, ali u mnogo većoj mjeri. Postavljam se kao Njegovo dijete i u jednostavnoj vjeri tražim malu pomoć kao što bih tražila i velike darove, vjerujući da Gospodin čuje jednostavne pokajničke molitve. Uvijek govorim u svojem srcu: On me voli, On želi moju ljubav, želi da budem sretna. “Jer Gospod, Bog, sunce je i štit, Gospod daje milost i slavu. … Gospode Nad Vojskama, blažen je čovjek koji se u te uzda!” (Psalam 84,11.12 — Varaždinska Biblija) Ja ću primijeniti Njegova obećanja na sebe i bit će mi dobro u Gospodinu i uvijek ću slaviti Njegovo sveto ime. (Manuscript Release 174, 1897.)

Leave a Comment