Jutarnji stih

Podignite pogled!

“Tješite, tješite moj narod, govori Bog vaš. Govorite srcu Jeruzalema, vičite mu da mu se ropstvo okonča, da mu je krivnja okajana, jer iz Jahvine ruke primi dvostruko za sve grijehe svoje.” (Izaija 40,1.2)

U najmračnijim danima svoga dugog sukoba sa zlom, Božja Crkva je dobivala otkrivenja o Gospodnjim vječnim namjerama. Njegovom narodu bila je dana mogućnost da kroz zavjesu nevolja u sadašnjosti baci pogled na pobjede u budućnosti, u vrijeme kad će, kada bitka završi, otkupljeni ući u obećanu zemlju. Ova viđenja o budućoj slavi, prizori slikani Božjom rukom, trebaju biti dragi današnjoj Crkvi koja djeluje u vrijeme skorog svršetka vjekovnog sukoba i obilnog i potpunog izlijevanja obećanih blagoslova. (Izraelski proroci i kraljevi, str. 460)
Nama koji stojimo na samome rubu njihovog ispunjenja, kako su duboki, kako zanimljivi ovi opisi onoga što će se zbiti — događaja koje su, još otkako su naši praroditelji bili izgnani iz Edena, Božja djeca čekala, za kojima su čeznula i za koje su molila. Dragi suputnici na stazi života, mi smo i dalje među sjenama i nemirima zemaljskih zbivanja; ali naš Spasitelj uskoro se treba pojaviti i donijeti nam izbavljenje i odmor. Zadržimo vjerom u sjećanju ove slike blagoslovljene vječnosti koju nam je naslikala Božja ruka! Onaj koji je umro za grijehe svijeta široko otvara vrata Raja svima onima koji vjeruju u Njega. Uskoro će bitka biti dobivena i pobjeda postignuta. Uskoro ćemo vidjeti Onoga u kojemu su sakupljene sve naše nade u vječni život. I u Njegovoj nazočnosti sve će nevolje i patnje ovoga života izgledati kao ništa. Ono što je nekad bilo “više se neće spominjati, niti će vam na um dolaziti”.
“Prema tome, ne gubite svoga pouzdanja! Njemu pripada velika nagrada. Ustrajnost vam je zbilja potrebna da vršenjem volje Božje postignete obećanje, jer: ‘Još malo, vrlo malo, i doći će onaj koji ima doći; neće zakasniti.” “A na Izraela mislit će Gospod spasenjem vječnim, vi se nećete nikada postidjeti, niti ćete se posramiti dovijeka.” (Izaija 65,17; Hebrejima 10,35-37; Izaija 45,17 — Šarić) Podignite pogled, podignite pogled, i neka vaša vjera stalno raste. Neka vas ta vjera povede uzanim putom i provede kroz vrata u grad u veličanstvenu budućnost, u beskrajnu i slavnu budućnost namijenjenu otkupljenima. (Isto, str. 466)


Komentiraj