Jutarnji stih

Ponovno zadobiti zalutale

„Ako ti brat sagriješi, pođi te ga ukori nasamo. Ako te posluša, dobio si svoga brata.“ (Matej 18,15)

Ako si ožalošćen zato što tvoj susjed ili prijatelj čini zlo ranjavajući samoga sebe, ili je uhvaćen u grijehu, slijedi biblijsko pravilo: „Upozori ga na njegov grijeh nasamo!“ Kada ideš k nekome za koga pretpostavljaš da je u zabludi, potrudi se da govoriš u krotkom i poniznom duhu jer ljudski gnjev ne dovodi do božanske pravednosti. Zalutali se ni na koji drugi način neće vratiti osim duhom krotkosti, ljubaznosti i nježne ljubavi. Pripazi na svoje ponašanje. Izbjegavaj u izgledu i ponašanju, u riječima ili tonu glasa, sve što bi podsjećalo na oholost ili samodovoljnost. Čuvaj se riječi ili pogleda kojim bi uzdigao sebe ili svoju dobrotu i pravednost pokazao kao suprotnost njegovim nedostacima. Čuvaj se i najmanjeg nagovještaja omalovažavanja, bahatosti ili prijezira. Potrudi se da izbjegneš svaki izljev gnjeva i, iako ćeš se služiti najjednostavnijim načinom govora, neka u njemu ne bude prigovora, nikakvih optužbi i povišenih tonova, već samo iskrene ljubavi. Iznad svega, neka ne bude ni sjenke mržnje ili zlovolje, ogorčenja i grubih izraza. …

Imaj na umu da uspjeh ukora najviše ovisi o duhu u kojem je upućen. Nemoj zanemariti ozbiljnu molitvu za ponizan duh i da Božji anđeli puno prije tebe djeluju na srce do kojeg nastojiš doprijeti kako bi ga omekšali nebeskim utjecajima da tvoji napori ne budu uzaludni. …

Možda si sebe opravdavao što si drugima govorio zlo o svojem bratu, sestri ili susjedu prije nego što si otišao k njemu i poduzeo korake koje je Bog neizostavno propisao. Možda govoriš: „Nisam nikome ništa govorio sve dok nisam bio tako opterećen da se više nisam mogao suzdržati!“ Što te je to tako opterećivalo? Je li to bilo tvoje jasno zanemarivanje dužnosti prema bližnjemu, jer je Gospodin rekao da si natovario na sebe krivnju grijeha zato što nisi odmah otišao k njemu i opomenuo ga u četiri oka, između njega i tebe? …

Ponekad ni najblaži i najnježniji ukor nema pozitivan utjecaj. U tom slučaju, blagoslov za koji si želio da ga primi tvoj brat vraćajući se na put pravednosti, prestajući činiti zlo i učeći činiti dobro, vratit će se na tvoje grudi. Ako zalutali ustraje u grijehu, postupaj prema njemu ljubazno i prepusti ga njegovom nebeskom Ocu. (Review and Herald, 17. srpnja 1879.)


Komentiraj