Poruka za Novu godinu

Vijesti 30. 12. 2013.

Dragi čitatelji,

kako se ova godina približuje svome kraju a nova godina započinje tako svi mi koji radimo u Trans-europskoj diviziji (TED) želimo svima vama dobru novu godinu ispunjenu Božjom milošću. Po svojoj ljubavi i skrbi za nas Bog je temelj svega čemu se nadamo a to nam je objavio po Isusu Kristu i svome Svetome Duhu.

U prošloj godini smo u TED-u  svjedočili većem broju krštenja no prošlih godina (govorimo samo o europskom području). Projekti Velika nada i Misija gradovima su započeli, a održan je vrlo uspješan Kongres za mladež. U rujnu smo imali prvi združeni propovjednički sastanak s mađarskom Adventističkom zajednicom koja se od nas odvojila 1975. godine. Sada postoje naznake i nada da ćemo im se još više približiti. Blagoslovljena i uspješna bila je Škola za londonsku Misiju gradovima održana u listopadu, zatim Konferencija o sekularizaciji i postmodernizmu te Godišnje zasjedanje TED-a održano u studenom. Naše istraživanje o rukopolaganju je dovršeno te smo aktivno uključeni u traženje puta prema uključivoj propovjedničkoj službi u našoj ljubljenoj crkvi. Među nama vlada dobar duh pa stoga imamo puno posla za dovršavanje u našim unijama te s vođama i članovima crkve. Bogu smo zahvalni za sve ovo kao i  za sve ostalo što ovdje nismo spomenuli.

Sljedeća će godina donijeti dobar napredak uz neke izazove. Želimo da naša ustanova za visoko obrazovanje u Newbold Collegeu dobro financijski posluje pa će stoga 10. veljače posebna skupina Odboru podnijeti svoje izvješće. Sastanci i sjednice su isplanirani za cijelu godinu a Misija gradovima nastavlja se na razini unija. Dobro je u Božje ruke staviti sve naše planove i izazove s kojima ćemo se morati susresti, a za sebe odlučiti da ćemo Bogu dopustiti da nas uporabi u svojem poslanju.

Svima vama želim zahvaliti za potporu i molitve. Neka Bog bude proslavljen! Neka se Krist uzdiže među nama! Neka snaga Svetog Duha počiva u nama i neka kroz nas poteče i drugima! Neka vas Gospodin sve blagoslovi u Novoj godini!

Bertil Wiklander
Predsjednik Transeuropske divizije Kršćanske adventističke crkve

Leave a Comment