Jutarnji stih

Poslušnost iz ljubavi — najmanje što možemo dati Bogu

“Tko tvrdi: Poznajem ga, a ne vrši njegovih zapovijedi, lažac je, i u njemu nema istine.” (1. Ivanova 2,4)
Mene kritiziraju što govorim da ne možete biti spašeni ako ne držite subotu. Izgleda li doista zahtjev četvrte zapovijedi tako beznačajno? Zar navika pokoravanja našem nebeskom Učitelju ne navodi poslušnoga da stalno i iskreno ne pita: “Što meni godi?” niti: “Što je najprikladnije i najprihvatljivije za mene i moje okruženje?” već: “Što moj Gospodin zahtijeva? Koja je Božja volja u vezi sa mnom?” Je li neobično što netko treba učiniti ovo ili ono pod osvjedočenjem Božjega Duha, u svjetlu činjenice da će odbijanje ili zanemarivanje da se to učini ugroziti spasenje duše? Je li doista tako teško razumjeti da je naša poslušnost prema čitavom Božjem zakonu apsolutno nužna za vječni život? Je li za kršćanina tako nedokučiv misterij da spasenje duše treba postići po cijenu odricanja od sebe i svojih sebičnih interesa? Daje li nam Božja riječ bilo kakvo jamstvo da ćemo dospjeti na Nebo bez obzira na to kršimo li Zakon ili ga vršimo? Ako je tako, onda su svi Božji zahtjevi kao uvjet spasenja potpuno izlišni. Zar stanovnici starog svijeta koji su izginuli u potopu nisu bili kažnjeni zbog svoje neposlušnosti Božjim zahtjevima? Ili su ih vode potopa odnijele pravo u slavu zato što je naš milostivi Bog odviše dobar da bi dopustio izvršenje konačne kazne zbog kršenja Njegovog Zakona? Zar Sodomljani nisu kažnjeni zbog svoje neposlušnosti i samo je Lot spašen? Ili su stanovnici Sodome iz ognja koji je sišao s neba na krilima preneseni ravno u slavu? Je li Bog nešto zapovjedio? Onda smo mi dužni poslušati — bez oklijevanja i iznalaženja načina da budemo spašeni bez poslušnosti. To bi bilo hodanje nekim drugim putem. “Ja sam put, istina i život.” (Ivan 14,6) “Ja sam čuvao zapovijedi Oca svoga” (Ivan 15,10), kaže Veličanstvo Neba. … Mi ne trebamo držati zapovijedi samo da bismo osigurali odlazak na Nebo, već prije svega da bismo ugodili Onome koji je umro za spasenje grešnika od kazne zbog kršenja Očevog Zakona. Spasenje grešnika ovisi o … tome hoće li oni prestati prestupati Zakon i biti poslušni. Neka se nitko ne drzne da zloupotrijebi Božju milost osjećajući se slobodnim da griješi koliko mu je volja. … Žalosno je kad netko odluči Krista slijediti izdaleka, udaljivši se od ruba ponora tek toliko da ne padne u njega. (Letter 35b, 1877.)


Komentiraj